Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Profesury

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE – TYTUŁ PROFESORA

Ostatnio zakończone postępowania kwalifikacyjne

Dokumenty, które należy złożyć w celu przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

Dokumenty założyć należy w formie papierowej oraz elektronicznej, w języku polskim oraz angielskim.