Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora

Dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK

Dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK

Dr hab. Krzysztof Białowicz

Dr hab. Robert Rogal, prof. UMK