Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Niezbędnik studenta

Wnioski do Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych:

https://art.umk.pl/panel/wp-content/uploads/podanie-o-warunkowy-wpis-na-semestr-letni.doc,

https://art.umk.pl/panel/wp-content/uploads/podanie-o-warunkowy-wpis-na-semestr-letni.pdf

semestr zimowy:

https://art.umk.pl/panel/wp-content/uploads/podanie-o-warunkowy-wpis-na-semestr-zimowy.doc

https://art.umk.pl/panel/wp-content/uploads/podanie-o-warunkowy-wpis-na-semestr-zimowy.pdf

Procedura zakończenia studiów:

Dokumenty procedury:

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Załącznik nr 1 – Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego
Załącznik nr 2 – Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
Załącznik nr 3 – Wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski
Załącznik nr 4 – Wzór strony tytułowej
Załącznik nr 5 – Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy
Załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski
Załącznik nr 7 – Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu

Procedura dyplomowania:

Regulamin dyplomowania na kierunku Grafika
Regulamin dyplomowania na kierunku Malarstwo
Regulamin dyplomowania na kierunku Rzeźba
Regulamin dyplomowania na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
Regulamin dyplomowania na kierunku Ochrona Dóbr Kultury – studia I stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku Ochrona Dóbr Kultury – studia II stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku Krytyka Artystyczna – studia I stopnia

Archiwum Prac Dyplomowych:

Dokumenty do pobrania:

https://apd.umk.pl

Oferta Studium Nauczania Języków Obcych

http://www.spnjo.umk.pl

https://pl-pl.facebook.com/SPNJO.UMK/

Wychowanie fizyczne

https://www.umk.pl/studenci/bhp/

Szkolenie BHP

https://www.umk.pl/studenci/bhp/