Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Uniwersyteckie nagrody

Zgodnie z Regulaminem studiów UMK, studenci i absolwenci mogą ubiegać się o tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz o wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.

Zgłoszeń dokonują sami kandydaci lub nauczyciele akademiccy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września danego roku, na drukach obowiązujących na Wydziale. Szczegółowy opis procedury wnioskowania o wymienione nagrody znajduje się poniżej.

Zasady i tryb wnioskowania o tytuły najlepszego studenta i absolwenta oraz wyróżnienie 2022-2023

Druki o tytuł najlepszego studenta Wydziału

Druki o tytuł najlepszego absolwenta Wydziału

Wniosek o wyróżnienie