Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pomoc materialna i stypendia

SEKCJA POMOCY MATERIALNEJ

mgr Beata Suty
tel. 56 611 38 54

e-mail: beata.suty@umk.pl
Budynek Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30-32, p.111.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-czwartek, w godz. 9.00-13.00 (w piątek nieczynne).

Skład orzekający WSzP 2021/2022

  1. Weronika Brączkowska
  2. Maria Hotel
  3. Lena Rydelska
  4. mgr Beata Suty

Strona Komisji Stypendialnej Wydziału Sztuk Pięknych: LINK.

DYŻUR KOMISJI  STYPENDIALNEJ  Sala 131 

poniedziałek od godz. 800 do 1030 ;

 

Wnioski o stypendia socjalne można składać  poza godzinami dyżurów – Dziekanat p. 111

Wnioski o stypendia należy wypełniać w elektronicznym generatorze wniosków w USOS (instrukcja wypełniania dostępna stronie https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/  a po wydrukowaniu i dołączeniu wymaganych dokumentów osobiście przynieść na dyżur do składu orzekającego Komisji Stypendialnej koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna na Wydziale Sztuk Pięknych” – dotyczy tylko wniosków o stypendium socjalne.

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do dnia 19 lutego 2023 r. do godz. 23:00

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:00

Generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów będzie uruchomiony od dnia 17 października br. od godziny 10:00 do 27 października do godziny 16:00

 

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM SOCJALNE

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej na wydziałach. W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 4 listopada br.

 

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM REKTORA

Część toruńska UMK:

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) w dniach od 24 do 27 października br. w godzinach:

poniedziałek – 24 października – od godziny 9:00 do 17:00.

Wtorek – 25 października – od godziny 9:00 do 16:00.

Środa – 26 października – od godziny 9:00 do 16:00.

Czwartek – 27 października – od godziny 9:00 do 16:00.

29 października (sobota) – jest dodatkowym terminem do składania wniosków dla studentów studiów niestacjonarnych – wnioski w tym dniu przyjmowane będą w Rektoracie UMK, IV piętro, pokój 408 w godzinach od 9:00 do 14:00.

UWAGA – generator wniosków o przyznanie stypendium rektora będzie uruchomiony do dnia 27 października 2022 r. do godziny 16:00.

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+, przebywający za granicą, ubiegając się o przyznanie stypendium rektora powinni w terminie składania wniosków przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora (wraz ze skanami załączników) na adres komisja.stypendialna@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (adres Komisja Stypendialna UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408), z datą stempla pocztowego w terminie składania wniosków – do dnia 27 października 2022 r.

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) w dniach od 24 do 27 października br. w godzinach:

poniedziałek – 24 października – od godziny 9:00 do 17:00.

wtorek – 25 października – od godziny 9:00 do 16:00.

środa – 26 października – od godziny 9:00 do 16:00.

czwartek – 27 października – od godziny 9:00 do 16:00.

Po 27 października  – w trakcie roku akademickiego – wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

W celu otrzymania stypendium dla osób niepełnosprawnych od października br. należy złożyć wniosek do dnia 4 listopada br.

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń)

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – ZAPOMOGI

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wnioski można składać przez cały rok akademicki.

 

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie:

www.stypendia.umk.pl.

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

Wysokość stypendiów

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2022_2023 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022_2023 

Wysokość stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów w roku akademickim 2022_2023

Wnioski do pobrania

1. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu dochodu nieopodatkowanego.

2. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

3. Upoważnienie do odbioru decyzji WKS.

4. Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania.

5. Zgłoszenie (zmiana) numeru konta.

6. Oświadczenie dla cudzoziemców 

7. Oświadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-do-wniesienia-odwolania-2022 

8. Upoważnienie-do-odbioru-decyzji-WKS

POMOC MATERIALNA I STYPENDIA Z UMK:

Dodatkowe informacje:

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/ 

POZOSTAŁE STYPENDIA: