Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pomoc materialna i stypendia

SEKCJA POMOCY MATERIALNEJ

mgr Ewa Podgórska
tel. 56 611 38 01

e-mail: ewapodgorska@umk.pl
Budynek Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30-32, p.107.

Skład orzekający WSzP 2023/2024

  1. Aleksandra Rogodzińska
  2. Aleksandra Matecka- wiceprzewodnicząca
  3. Nadia Polak
  4. mgr Ewa Podgórska

DYŻUR KOMISJI  STYPENDIALNEJ  Sala 131       wtorek  od godz.     10:30- 12:00 

                                                                                                czwartek godz.

Kontakt z komisją na fb https://www.facebook.com/profile.php?id=61552419386458

 

Wnioski o stypendia należy wypełniać w elektronicznym generatorze wniosków w USOS (instrukcja wypełniania dostępna stronie https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/  a po wydrukowaniu i dołączeniu wymaganych dokumentów osobiście przynieść na dyżur do składu orzekającego Komisji Stypendialnej koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna na Wydziale Sztuk Pięknych” – dotyczy tylko wniosków o stypendium socjalne.

WAŻNE

Student składa kompletny wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. W razie braku jakiegokolwiek dokumentu Student ma jeden miesiąc na ich uzupełnienie. po tym czasie wniosek o stypendium musi zostać złożony ponownie.

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim  roku akademickiego 2023/2024 będzie uruchomiony od dnia 5 lutego 2024 do 15 marca 2024 r.

 Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie:

www.stypendia.umk.pl.

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

Wysokość stypendiów

Stawki stypendiów w roku akademickim 2023/2024

https://www.stypendia.umk.pl/stawki-stypendiow-w-roku-akademickim-2023-2024/

Wnioski do pobrania

1. Zgłoszenie (zmiana) numeru konta.

2. Upoważnienie-do-odbioru-decyzji-WKS

3. Oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej 

POMOC MATERIALNA I STYPENDIA Z UMK:

 

POZOSTAŁE STYPENDIA: