Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pomoc materialna i stypendia

SEKCJA POMOCY MATERIALNEJ

mgr Beata Suty
tel. 56 611 38 54

e-mail: beata.suty@umk.pl
Budynek Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30-32, p.111.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-czwartek, w godz. 9.00-13.00 (w piątek nieczynne).

Harmonogram prac związany z pomocą materialną w roku akademickim 2021 2022 (116 KB)

Strona Komisji Stypendialnej Wydziału Sztuk Pięknych: LINK.
Instrukcja obsługi generatora wniosków: LINK.

Skład orzekający WSzP 2021/2022

  1. Maria Hotel
  2. Joanna Fujarska
  3. Lena Rydelska
  4. mgr Beata Suty

POMOC MATERIALNA I STYPENDIA Z UMK:

POZOSTAŁE STYPENDIA:

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl.

Wnioski do pobrania

1. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu dochodu nieopodatkowanego.

2. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

3. Upoważnienie do odbioru decyzji WKS.

4. Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania.

5. Zgłoszenie (zmiana) numeru konta.

Wysokość stypendiów

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów

Dodatkowe informacje:

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/