Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pomoc materialna i stypendia

SEKCJA POMOCY MATERIALNEJ

mgr Beata Suty
tel. 56 611 38 54

e-mail: beata.suty@umk.pl
Budynek Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30-32, p.111.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-czwartek, w godz. 9.00-13.00 (w piątek nieczynne).

Skład orzekający WSzP 2021/2022

  1. Maria Hotel
  2. Joanna Fujarska
  3. Lena Rydelska
  4. mgr Beata Suty

DYŻUR KOMISJI  STYPENDIALNEJ

poniedziałek od godz. 900 do 1000 ; Sala 131

Dyżur jest tylko zadawania pytań. Wnioski o stypendia należy wypełniać w elektronicznym generatorze wniosków w USOS (instrukcja wypełniania dostępna stronie http://www.stypendia.umk.pl/?page_id=15), a po wydrukowaniu i dołączeniu wymaganych dokumentów przesłać pocztą do składu orzekającego Komisji Stypendialnej koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna na Wydziale Sztuk Pięknych” – dotyczy tylko wniosków o stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Harmonogram prac związany z pomocą materialną w roku akademickim 2021 2022 (116 KB)

Strona Komisji Stypendialnej Wydziału Sztuk Pięknych: LINK.
Instrukcja obsługi generatora wniosków: LINK.

Wysokość stypendiów

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2021_2022 (141 KB)

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021_2022 (62 KB)

 

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl.

Wnioski do pobrania

1. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu dochodu nieopodatkowanego.

2. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

3. Upoważnienie do odbioru decyzji WKS.

4. Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania.

5. Zgłoszenie (zmiana) numeru konta.

POMOC MATERIALNA I STYPENDIA Z UMK:

Dodatkowe informacje:

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/

POZOSTAŁE STYPENDIA: