Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pomoc materialna i stypendia

SEKCJA POMOCY MATERIALNEJ

mgr Beata Suty
tel. 56 611 38 54

e-mail: beata.suty@umk.pl
Budynek Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30-32, p.111.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-czwartek, w godz. 9.00-13.00 (w piątek nieczynne).

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl.

Strona Komisji Stypendialnej Wydziału Sztuk Pięknych: LINK.
Instrukcja obsługi generatora wniosków: LINK.

Skład orzekający Komisji Wydziału Sztuk Pięknych 2020/2021

  1. Joanna Fujarska
  2. Natalia Lorkowska
  3. Aleksandra Pierko
  4. mgr Beata Suty

Wysokość stypendiów

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów

Wnioski do pobrania

1. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu dochodu nieopodatkowanego.

2. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

3. Upoważnienie do odbioru decyzji WKS.

4. Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania.

5. Zgłoszenie (zmiana) numeru konta.

Dodatkowe informacje: LINK.

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/