Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pomoc materialna i stypendia

SEKCJA POMOCY MATERIALNEJ

mgr Beata Suty
tel. 56 611 38 54

e-mail: beata.suty@umk.pl
Budynek Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30-32, p.111.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-czwartek, w godz. 9.00-13.00 (w piątek nieczynne).

Skład orzekający WSzP 2021/2022

  1. Weronika Brączkowska
  2. Maria Hotel
  3. Lena Rydelska
  4. mgr Beata Suty

Strona Komisji Stypendialnej Wydziału Sztuk Pięknych: LINK.

DYŻUR KOMISJI  STYPENDIALNEJ  Sala 131       poniedziałek od godz. 800 do 1030 ;

 

Wnioski o stypendia socjalne można składać  poza godzinami dyżurów – Dziekanat p. 111

Wnioski o stypendia należy wypełniać w elektronicznym generatorze wniosków w USOS (instrukcja wypełniania dostępna stronie https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/  a po wydrukowaniu i dołączeniu wymaganych dokumentów osobiście przynieść na dyżur do składu orzekającego Komisji Stypendialnej koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna na Wydziale Sztuk Pięknych” – dotyczy tylko wniosków o stypendium socjalne.

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będzie uruchomiony od dnia 6 lutego 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:00

 Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie:

www.stypendia.umk.pl.

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

Wysokość stypendiów

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2022_2023 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022_2023 

Wysokość stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów w roku akademickim 2022_2023

Wnioski do pobrania

1. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu dochodu nieopodatkowanego.

2. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

3. Upoważnienie do odbioru decyzji WKS.

4. Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania.

5. Zgłoszenie (zmiana) numeru konta.

6. Oświadczenie dla cudzoziemców 

7. Oświadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-do-wniesienia-odwolania-2022 

8. Upoważnienie-do-odbioru-decyzji-WKS

9. Oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej 

POMOC MATERIALNA I STYPENDIA Z UMK:

Dodatkowe informacje:

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/ 

POZOSTAŁE STYPENDIA: