Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plany zajęć 2020/2021

Grafika warsztatowa – semestr letni 2020/2021                         Projektowanie graficzne – semestr letni 2020/2021

 

Plan zajęć – semestr letni 2020/2021

 

Plan zajęć – semestr letni 2020/2021

 

 Multimedia i fotografia – semestr letni 2020/2021                     Rysunek mediów – semestr letni 2020/2021

 

Plan zajęć dla I roku – semestr letni 2020/2021                                                           Konserwacja i restauracja rzeźby… – semestr letni 2020/2021

Konserwacja i restauracja papieru i skóry – semestr letni 2020/2021                      Konserwacja i restauracja malarstwa… – semestr letni 2020/2021

 

Studia I stopnia – semestr letni 2020/2021                                 Studia II stopnia – semestr letni 2020/2021

 

Plan zajęć – licencjat – semestr letni 2020/2021

 

Plan zajęć – semestr letni 2020/2021