Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Badania i projekty naukowe pracowników

Wydział prowadził i obecnie prowadzi kilka grantów i projektów naukowych.

Obecnie prowadzone projekty  projekty i granty

Oferta dla studenta studiów doktoranckich do pracy przy projekcie: BAD Project – PhD student position

O dokonaniach Wydziału świadczą otrzymane nagrody.

Do osiągnięć Wydziału należy też wysokospecjalistyczna współpraca z instytucjami kultury na całym świecie.