Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Badania i projekty naukowe

Konkurs wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ogłasza konkurs wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2019. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2019 r. w Dziekanacie WSzP pokój 108.

Ogłoszenie o konkursie, regulamin oraz wzory formularzy dostępne są do pobrania:

 

Projekty naukowe oraz Granty NCN:

Wydział prowadził i obecnie prowadzi kilka grantów i projektów naukowych.

Obecnie prowadzone projekty  projekty i granty

Oferta dla studenta studiów doktoranckich do pracy przy projekcie: BAD Project – PhD student position

 

O dokonaniach Wydziału świadczą otrzymane nagrody.

Do osiągnięć Wydziału należy też wysokospecjalistyczna współpraca z instytucjami kultury na całym świecie.