Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Kandydaci,
szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 na kierunki studiów prowadzone na naszym Wydziale dostępne są TU.


Aktualny HARMONOGRAM rekrutacji dla kierunków studiów na naszym Wydziale w roku akademickim 2023/2024 jest TU.


Umożliwiając Państwu KONTAKT z przedstawicielami poszczególnych kierunków, prosimy o zadawanie szczegółowych pytań oraz konsultowanie portfolio, poprzez wskazane ADRESY E-MAIL, podczas DYŻURÓW STACJONARNYCH oraz podczas DYŻURÓW ZDALNYCH, odbywających się według harmonogramu zamieszczonego TU. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!


Akty prawne

Uchwała Senatu UMK w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z załącznikiem dla Wydziału Sztuk Pięknych, dostępna jest TU.

Uchwała Senatu UMK zmieniająca załącznik nr 15 w sprawie naboru na kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna, będący załącznikiem do Uchwały Nr 43 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dostępna jest TU.

Uchwała Senatu UMK zmieniająca Uchwałę Nr 43 Senatu UMK w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz ze zmienionym załącznikiem nr 15 w sprawie naboru na II stopień kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, dostępna jest TU.


Kontakt

Wydział Sztuk Pięknych  UMK

Dziekanat – mgr Beata Suty, telefon: 56 611 3854

e-mail: beata.suty@umk.pl

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich – dr Karolina Zimna-Kawecka

e-mail: kzimka@umk.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna udziela informacji poprzez pocztę e-mail.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich – kampus toruński