Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Kandydaci,
przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 na kierunki studiów prowadzone na naszym Wydziale.

Na kierunek GRAFIKA rekrutacja przebiega w sposób zdalny. Oprócz konkursu świadectw wymagane jest zdalne przesłanie portfolio prac i krótkiej autoprezentacji kandydata.

Na kierunki: MALARSTWO oraz ARCHITEKTURA WNĘTRZ I stopnia obowiązuje stacjonarny egzamin praktyczny i konkurs świadectw.

Na kierunki: KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI oraz SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA I stopnia obowiązuje stacjonarna kwalifikacja prac plastycznych (portfolio), stacjonarny egzamin praktyczny i konkurs świadectw.

Rekrutacja na kierunek SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA II stopnia odbywa się na podstawie stacjonarnejn oceny portfolio i stacjonarnej rozmowy kwalifikacyjnej, a na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ II stopnia – na podstawie oceny nadesłanych zdalnie portfolio i listu motywacyjnego i stacjonarnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Na studia I stopnia z dyscypliny nauki o sztuce, tj. HISTORIĘ SZTUKI, KRYTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, OCHRONĘ DÓBR KULTURY, obowiązuje konkurs świadectw maturalnych.

Na studia II stopnia z HISTORII SZTUKI obowiązuje złożenie dokumentów, a na studia II stopnia z OCHRONY DÓBR KULTURY – konkurs ocen ze studiów.

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne na poszczególne kierunki znajdują się na stronie: SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA REKRUTACYJNE 2022/2023.


Aktualny HARMONOGRAM rekrutacji dla kierunków studiów na naszym Wydziale w roku akademickim 2022/2023.

I TURA rekrutacji 2022/2023 LINK.

II TURA – UZUPEŁNIAJĄCA rekrutacji 2022/2023 LINK.


Umożliwiając Państwu KONTAKT z przedstawicielami poszczególnych kierunków, prosimy o zadawanie szczegółowych pytań oraz konsultowanie portfolio, poprzez wskazane ADRESY E-MAIL, podczas DYŻURÓW STACJONARNYCH oraz podczas DYŻURÓW ZDALNYCH, odbywających się według harmonogramu zamieszczonego TU. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!


Uchwały Senatu UMK w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dostępne są TU.


Kontakt

Wydział Sztuk Pięknych  UMK

Dziekanat – mgr Beata Suty, telefon: 56 611 3854

e-mail: beata.suty@umk.pl

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich – dr Karolina Zimna-Kawecka

e-mail: kzimka@umk.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna udziela informacji poprzez pocztę e-mail.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich – kampus toruński