Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Informacje dla doktorantów

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW:

 

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW – DOKTORANCI

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będzie uruchomiony od 17 października 2022 r. od godz. 10:00
do 19 lutego 2023 r. do godz. 23:00.

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony od 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:00.

Generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od 17 października 2022 r.
od godz. 10:00 .

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów będzie uruchomiony
od 17 października 2022 od godziny 10:00 do 4 listopada 2022 r. do godziny 23:59.

 

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – DOKTORACI

Wydrukowane z systemu USOSweb wnioski o przyznanie stypendiów: rektora, socjalnego,
dla osób niepełnosprawnych należy składać na dyżurach Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK na wydziałach w terminie do 4 listopada 2022 r.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych do 4 listopada 2022 r. umożliwi przyznanie stypendium od października. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych
po 4 listopada 2022 r. skutkować będzie przyznaniem świadczenia od listopada 2022 r.

Wydrukowane z systemu USOSweb wnioski o przyznanie zapomogi należy składać na dyżurach Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK na wydziałach.

 Link: https://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/

Wydziałowe kryteria oceny doktoratów ubiegających się o stypendium  https://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/

Załącznik-nr -1-Sposób dokumentowania osiągnięć doktoranta

Załącznik-nr-2- Oświadczenie o niepobieraniu stypendium zapomogi na więcej niż jednym kierunku

Załącznik-nr-3 Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia za wykazane osiągnięcia przy ocenie stypendium rektora dla doktorantów

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE I “PROJAKOŚCIOWE”

Zarządzenie Rektora – stypendium doktoranckie

Zarządzenie Rektora – stypendium projakościowe

Wymagana dokumentacja:

Studia doktoranckie w zakresie nauk o sztuce

wniosek: wniosek st. doktoranckie

załącznik do wniosku: załącznik st. doktoranckie nauki o sztuce 

kryteria: kryteria doktoranckie nauki o sztuce 

wniosek: wniosek st. projakościowe

załącznik do wniosku: załącznik st. projakościowe

kryteria: kryteria projakościowe nauki o sztuce 

Studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych

wniosek: wniosek st. doktoranckie

załączniki do wniosku:

ZAŁĄCZNIK nr 1 Szczegółowe wytyczne dotyczące zaangażowania w realizację projektu artystyczno-badawczego

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ dokonań doktoranta

kryteria: kryteria doktoranckie sztuki piękne 

wniosek: wniosek st. projakościowe

załącznik do wniosku:

ZAŁĄCZNIK nr 1 FORMULARZ dokonań doktoranta dotyczący stypendium projakościowego

kryteria: kryteria projakościowe sztuki piękne 

Studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki

wniosek: wniosek st. doktoranckie

załączniki do wniosku: załącznik stypendium doktoranckie KIR 

kryteria: kryteria doktoranckie KIR 

wniosek: wniosek st. projakościowe

załącznik do wniosku: załącznik stypendium projakościowe KIR 

kryteria: kryteria projakościowe KIR