Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Katedry Wydziału

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

 1. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Robert Rogal
 3. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 4. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 5. dr Joanna Arszyńska
 6. dr Kinga Szczepińska
 7. dr Teresa Łękawa-Wysłouch
 8. dr Solida Lim
 9. mgr Magdalena Kapka

(prac. techniczni) Bogumiła Kempińska, Jarosław Czapla, dr Magdalena Iwanicka,  Marcin Jaskulski

Katedra Konserwacji-Restauracji Dziedzictwa Kulturowego na Papierze, Skórze, Tkaninie

      1. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK – kierownik

 1. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 2. dr hab. Małgorzata Pronobis-Gajdzis, prof. UMK
 3. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 4. dr Jolanta Czuczko
 5. dr Joanna Karbowska-Berent
 6. dr Katarzyna Zapolska
 7. mgr Agnieszka Zięba
 8. mgr Karolina Komsta-Sławińska
 9. mgr Ivona Jablonskaja

(prac. techniczni) Joanna Jarmiłko, Małgorzata Tretyn-Kalinowska, Maciej Banasiak

Katedra Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych

 1. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK – kierownik
 2. dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
 3. dr Andrzej Podgórski
 4. dr Anna Zaręba
 5. dr Alina Tomaszewska-Szewczyk
 6. dr Marta Chylińska
 7. mgr Arletta Piasecka
 8. mgr Katarzyna Polak
 9. mgr Karolina Witkowska
 10. mgr Hanna Rubnikowicz- Góźdź

(prac. techniczni) mgr Wiesława Topolska, mgr Monika Kujawa, Kamil Staśkiewicz

Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych

 1. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 4. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 5. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 6. dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
 7. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 8. dr Magdalena Sitkiewicz
 9. dr Ewa Bińczyk
 10. dr Bożena Szmelter-Fausek
 11. dr Teresa Kurkiewicz
 12. mgr Dariusz Bógdał
 13. mgr Klaudia Rajmann
 14. mgr Magdalena Chomiak
 15. mgr Ewelina Kołakowska
 16. dr Anastasia Christopoulou (asystent naukowy-projekt)

(prac. techniczni) mgr Adam Cupa, mgr Daria Zasada-Kłodzińska, Bogusław Andruchowicz, Adam Fisz, Jarosław Darowski

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

 1. prof. dr hab. Dariusz Markowski – kierownik
 2. dr hab. Mirosław Wachowiak
 3. dr Sławomir Kamiński

(prac. techniczny) mgr Anna Andrzejewska

Katedra Grafiki

 1. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Marek Basiul
 3. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 4. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 5. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 6. dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
 7. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 8. dr Jakub Jaszewski
 9. dr Jakub Wawrzak
 10. mgr Oksana Budna-Kaczor
 11. mgr Piotr Czyż

(prac. techniczni) mgr Roman Lewandowki, Dariusz Mruk

Katedra Projektowania Graficznego

 1. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK
 3. dr Krzysztof Skrzypczyk
 4. dr Piotr Florianowicz
 5. mgr Paweł Gojowy

Katedra Plastyki Intermedialnej

 1. dr hab. Krzysztof Białowicz, prof. UMK – kierownik
 2. r hab. Witold Jurkiewicz, prof. UMK
 3. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 4. prof. dr hab. Marian Stępak
 5. dr Maria Szczodrowska
 6. dr Dorota Chilińska
 7. dr Joanna Chołaścińska
 8. dr Tomasz Wlaźlak
 9. dr Radosław Staniec

(prac. techniczni) mgr Arkadiusz Soroka, mgr Szymon Chyliński

Katedra Rzeźby i Architektury Wnętrz

 1. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 3. dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
 4. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 5. prof. dr hab. Alicja Majewska
 6. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 7. dr Katarzyna Utecht
 8. dr Maciej Wierzbicki
 9. dr Sebastian Mikołajczak
 10. dr Marcin Podskarbi
 11. dr Aleksander Paskal
 12. dr Stanisław Kośmiński
 13. mgr Katarzyny Rudólff-Kanabaj
 14. mgr Aleksandra Truchel-Treder
 15. mgr Krystian Laszewicz

(prac. techniczni) Bogdan Pepliński, Jan Borowski-Beszta

Katedra Rysunku

 1. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Jędrzej Gołaś
 3. prof. dr hab. Marek Szary
 4. dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK
 5. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 6. dr Katarzyna Łyszkowska
 7. dr Aleksandra Sojak-Borodo
 8. mgr Paulina Gołoś

(prac. techniczny) Paweł  Otwinowski

Katedra Edukacji Artystycznej

 1. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK – kierownik
 2. dr Barbara Kaczorowska
 3. dr Edyta Kasperkiewicz
 4. dr Dominika Łowkajtis
 5. mgr Agata Polny
 6. mgr Joanna Cieślikowska

Katedra Malarstwa

 1. dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK – kierownik
 2. prof dr hab. Piotr Klugowski
 3. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 4. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 5. dr hab. Anna Wysocka, prof. UMK
 6. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 7. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska
 8. dr Justyna Grzebieniowska-Wolska
 9. dr Anna Wójcicka
 10. dr Piotr Zaporowicz
 11. mgr Oskar Gurbada

(prac. techniczny) Adam Gajewski, Jacek Szczepaniak

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji

 1. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – kierownik
 2. prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska
 3. dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
 4. dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
 5. dr Emilia Ziółkowska-Ganc

 Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

 1. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Jerzy Malinowski
 3. dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK
 4.  dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 5. dr Małgorzata Geron
 6. dr Filip Pręgowski

Katedra Historii Sztuki i Kultury

 1. dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Heinrich Boesten-Stengel, prof. UMK
 3. dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
 4. dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
 5. dr Sebastian Dudzik
 6. dr Katarzyna Krupska
 7. dr Przemysław Waszak

Katedra Konserwatorstwa

 1. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK – kierownik
 2. dr Maciej Prarat
 3. dr Ulrich Schaaf
 4. dr Karolina Zimna-Kawecka
 5. mgr Beata Piaskowska
 6.  mgr Daria Jagiełło
 7. mgr Adam Moch

(prac. techniczni) Wiesław Kania, dr Janusz Gierlasiński

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

 1. dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Tomasz De Rosset, prof. UMK
 3. dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
 4. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 5. dr Alicja Saar-Kozłowska
 6. dr Franciszek Skibiński
 7. mgr Małgorzata Baka
 8. mgr  Tomasz Kowalski
 9. mgr Weronika Kofel (asystent naukowy-projekt)

(prac. techniczny – projekt) mgr Izabela Brzostowska

(prac. techniczny) Zofia Leszczyńska