Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Skład osobowy katedr Wydziału

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

 1. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Robert Rogal
 3. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 4. dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK
 5. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 6. dr Joanna Arszyńska
 7. dr Solida Lim
 8. dr Teresa Łękawa-Wysłouch
 9. dr Kinga Szczepińska
 10. mgr Wojciech Iwaszczuk
 11. mgr Magdalena Kapka

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) Jarosław Czapla, Marcin Jaskulski, Aleksandra Sudomirska

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry

 1. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 3. dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK
 4. dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK
 5. dr Jolanta Czuczko
 6. dr Ivona Jablonskaja
 7. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 8. dr Katarzyna Zapolska
 9. mgr Karolina Komsta-Sławińska
 10. mgr Marta Nalaskowska
 11. mgr Agnieszka Zięba

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Joanna Jarmiłko, mgr Małgorzata Tretyn-Kalinowska, mgr Maciej Banasiak

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

 1. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK – kierownik
 2. dr Marta Chylińska
 3. dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
 4. dr Andrzej Podgórski
 5. dr Alina Tomaszewska-Szewczyk
 6. dr Anna Zaręba
 7. mgr Adam Kaźmierczak
 8. mgr Katarzyna Polak
 9. mgr Hanna Rubnikowicz-Góźdź
 10. mgr Karolina Witkowska

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Monika Kujawa,  Karolina Kopeć, Damian Rumiński

Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych

 1. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 4. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 5. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 6. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 7. dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
 8. dr Ewa Bińczyk
 9. dr Teresa Kurkiewicz
 10. dr Klaudia Rajmann
 11. dr Magdalena Sitkiewicz
 12. dr Bożena Szmelter-Fausek
 13. mgr Dariusz Bógdał
 14. dr Magdalena Chomiak
 15. mgr Ewelina Kołakowska
 16. dr Anastasia Christopoulou (asystent naukowy – projekt)

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Adam Cupa, mgr Daria Zasada-Kłodzińska, Bogusław Andruchowicz, Adam Fisz, Jarosław Darowski

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

 1. prof. dr hab. Dariusz Markowski – kierownik
 2. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
 3. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK

(pracownik inżynieryjno-techniczny) mgr Anna Andrzejewska

Katedra Grafiki

 1. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Marek Basiul
 3. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 4. dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
 5. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 6. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 7. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 8. dr Jakub Jaszewski
 9. dr Jakub Wawrzak
 10. mgr Oksana Budna-Kaczor
 11. mgr Piotr Czyż

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Roman Lewandowski, Dariusz Mruk

Katedra Projektowania Graficznego

 1. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK
 3. dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK
 4. dr Piotr Florianowicz
 5. mgr Paweł Gojowy
 6. mgr Jakub Sobczak

Katedra Intermediów

 1. prof. dr hab. Krzysztof Białowicz – kierownik
 2. prof. dr hab. Marian Stępak
 3. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 4. dr Dorota Chilińska
 5. dr Joanna Chołaścińska
 6. dr Radosław Staniec
 7. dr Maria Szczodrowska
 8. dr Tomasz Wlaźlak
 9. mgr Arkadiusz Soroka

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Szymon Chyliński, mgr Arkadiusz Soroka

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby

 1. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Alicja Majewska
 3. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 4. dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
 5. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 6. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 7. dr hab. Sebastian Mikołajczak
 8. dr Stanisław Kośmiński
 9. dr Aleksander Paskal
 10. dr Marcin Podskarbi
 11. dr Katarzyna Utecht
 12. dr Maciej Wierzbicki
 13. mgr Krystian Laszewicz
 14. mgr Katarzyna Rudólff-Kanabaj
 15. mgr Aleksandra Truchel

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Jan Borowski-Beszta, Bogdan Pepliński

Katedra Rysunku

 1. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 3. prof. dr hab. Marek Szary
 4. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 5. dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
 6. dr Katarzyna Łyszkowska
 7. dr Martyna Rzepecka
 8. mgr Paulina Gołoś

(pracownik inżynieryjno-techniczny) dr Paweł  Otwinowski

Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką

 1. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK – kierownik
 2. dr Bernadeta Didkowska
 3. dr Barbara Kaczorowska
 4. dr Dominika Łowkajtis
 5. mgr Joanna Cieślikowska

Katedra Malarstwa

 1. prof. dr hab. Ireneusz Kopacz – kierownik
 2. prof. dr hab. Piotr Klugowski
 3. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 4. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 5. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 6. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK
 7. dr hab. Anna Wysocka, prof. UMK
 8. dr Justyna Grzebieniowska-Wolska
 9. dr Agnieszka Basak-Wysota
 10. dr Anna Wójcicka
 11. dr Piotr Zaporowicz
 12. mgr Oskar Gurbada

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) Adam Gajewski, Jacek Szczepaniak

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji

 1. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – kierownik
 2. prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska
 3. dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
 4. dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
 5. dr Emilia Ziółkowska-Ganc

 Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

 1. dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
 3. dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 4. dr Małgorzata Geron
 5. dr Filip Pręgowski

Katedra Historii Sztuki i Kultury

 1. dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
 3. dr hab. Heinrich Boesten-Stengel, prof. UMK
 4. dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
 5. dr Sebastian Dudzik
 6. dr Katarzyna Krupska-Łyczak
 7. dr Przemysław Waszak

Katedra Konserwatorstwa

 1. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. inż. Ulrich Schaaf, prof. UMK
 3. dr Maciej Prarat
 4. dr Karolina Zimna-Kawecka
 5. dr Daria Jagiełło
 6. mgr Adam Moch
 7. mgr Beata Piaskowska

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) Wiesław Kania, dr Janusz Gierlasiński

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

 1. dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 3. dr hab. Tomasz De Rosset, prof. UMK
 4. dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
 5. dr Alicja Saar-Kozłowska
 6. dr Franciszek Skibiński
 7. mgr Małgorzata Baka
 8. mgr  Tomasz Kowalski
 9. mgr Weronika Kofel (asystent naukowy – projekt)