Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Skład osobowy katedr Wydziału

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

 1. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Robert Rogal
 3. dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK
 4. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 5. dr Joanna Arszyńska
 6. dr Solida Lim
 7. dr Teresa Łękawa-Wysłouch
 8. dr Kinga Szczepińska
 9. mgr Wojciech Iwaszczuk
 10. mgr Daria Piasecka
 11. mgr Patrycja Mindykowska

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) Jarosław Czapla, Marcin Jaskulski, Aleksandra Sudomirska

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry

 1. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK
 3. dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK
 4. dr Jolanta Czuczko
 5. dr Ivona Jablonskaja
 6. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 7. dr Katarzyna Zapolska
 8. mgr Maciej Banasiak
 9. mgr Karolina Komsta-Sławińska
 10. mgr Marta Nalaskowska
 11. mgr Agnieszka Zięba

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Joanna Jarmiłko, mgr Małgorzata Tretyn-Kalinowska, mgr Maciej Banasiak

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

 1. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK – kierownik
 2. dr Marta Chylińska
 3. dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
 4. dr Andrzej Podgórski
 5. dr Anna Zaręba
 6. mgr Adam Kaźmierczak
 7. mgr Agata Ogińska
 8. mgr Piotr Maćko

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Monika Kujawa, Damian Rumiński, dr Grażyna Szczepańska

Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych

 1. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 4. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 5. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 6. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 7. dr Magdalena Chomiak
 8. dr Ewa Bińczyk
 9. dr Ewelina Kołakowska
 10. dr Teresa Kurkiewicz
 11. dr Klaudia Rajmann
 12. dr Magdalena Sitkiewicz
 13. dr Bożena Szmelter-Fausek
 14. mgr Barbara Gmińska-Nowak
 15. mgr Dariusz Bógdał

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Adam Cupa, mgr Daria Zasada-Kłodzińska, Bogusław Andruchowicz, Adam Fisz, Jarosław Darowski

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

 1. prof. dr hab. Dariusz Markowski – kierownik
 2. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 3. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
 4. dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
 5. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK

(pracownik inżynieryjno-techniczny) mgr Anna Andrzejewska

Katedra Grafiki

 1. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Marek Basiul
 3. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 4. dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
 5. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 6. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 7. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 8. dr Jakub Jaszewski
 9. dr Jakub Wawrzak
 10. dr Oksana Budna-Kaczor
 11. dr Piotr Czyż

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Roman Lewandowski, Dariusz Mruk

Katedra Projektowania Graficznego

 1. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK
 3. dr Piotr Florianowicz
 4. mgr Paweł Gojowy
 5. mgr Jakub Sobczak

Katedra Intermediów

 1. prof. dr hab. Krzysztof Białowicz – kierownik
 2. prof. dr hab. Marian Stępak
 3. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 4. dr hab. Dorota Chilińska
 5. dr Joanna Chołaścińska
 6. dr Radosław Staniec
 7. dr Maria Szczodrowska
 8. dr Tomasz Wlaźlak

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) mgr Szymon Chyliński

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby

 1. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Alicja Majewska
 3. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 4. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 5. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 6. dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. UMK
 7. dr Marcin Jędrzak
 8. dr Stanisław Kośmiński
 9. dr Paweł Otwinowski
 10. dr Aleksander Paskal
 11. dr Marcin Podskarbi
 12. dr Marcin Jędrzak
 13. dr Maciej Wierzbicki
 14. dr Aleksandra Truchel
 15. mgr Katarzyna Rudólff-Kanabaj

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) Bogdan Pepliński

Katedra Rysunku

 1. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 3. prof. dr hab. Marek Szary
 4. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 5. dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
 6. dr hab. Katarzyna Łyszkowska
 7. dr Martyna Rzepecka
 8. mgr Paulina Gołoś

(pracownik inżynieryjno-techniczny) mgr Jan Borowski-Beszta

Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką

 1. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Barbara Kaczorowska
 3. dr Bernadeta Didkowska
 4. dr Dominika Łowkajtis
 5. mgr Joanna Cieślikowska
 6. mgr Magda Górska

Katedra Malarstwa

 1. prof. dr hab. Ireneusz Kopacz – kierownik
 2. prof. dr hab. Piotr Klugowski
 3. prof dr hab. Kazimierz Rochecki
 4. prof. dr hab. Anna Wysocka
 5. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 6. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 7. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK
 8. dr Justyna Grzebieniowska-Wolska
 9. dr Agnieszka Basak-Wysota
 10. dr Anna Wójcicka
 11. dr Piotr Zaporowicz
 12. mgr Oskar Gurbada

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) Adam Gajewski, Jacek Szczepaniak

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji

 1. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – kierownik
 2. prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska
 3. dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
 4. dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
 5. dr Emilia Ziółkowska-Ganc

 Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

 1. dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
 3. dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 4. dr hab. Filip Pręgowski
 5. dr Katarzyna Cytlak
 6. dr Małgorzata Geron

Katedra Historii Sztuki i Kultury

 1. dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
 3. dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
 4. dr Sebastian Dudzik
 5. dr Katarzyna Krupska-Łyczak
 6. dr Przemysław Waszak

Katedra Konserwatorstwa

 1. dr hab. inż. arch. Ulrich Schaaf, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
 3. dr Maciej Prarat
 4. dr Karolina Zimna-Kawecka
 5. dr Daria Jagiełło
 6. mgr Adam Moch
 7. mgr Beata Piaskowska

(pracownicy inżynieryjno-techniczni) dr Janusz Gierlasiński, mgr Magdalena Kumorowicz-Brzeska

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

 1. dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK – kierownik
 2. prof. dr hab. Tomasz De Rosset
 3. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 4. dr Alicja Saar-Kozłowska
 5. dr Franciszek Skibiński
 6. dr Witold Miedziak
 7. mgr Milena Hübner