Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Publikacje Wydziału

Pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych publikują, prócz całego spektrum monografii i katalogów, także w szeregu czasopism polskich i zagranicznych.

Prócz tego publikacjami własnymi Wydziału są:

Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/index do Acta Universitatis Nicolai Copernici:

Pamiętnik Sztuk Pięknych http://pamietnik-sztuk-pieknych.world-art.pl

Działalność prezentowane jest m.in. w takich publikacjach https://issuu.com/wszp/docs/wszp_publikacja