Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Publikacje Wydziału

Pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych publikują, prócz całego spektrum monografii i katalogów, także w szeregu czasopism polskich i zagranicznych.

Prócz tego publikacjami własnymi Wydziału są:

“Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, ISSN PRINT 0208-533X, E-ISSN 2392-1250, interdyscyplinarne czasopismo, założone w 1966 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, od przeszło pięćdziesięciu lat integrujące analizy i metody nauk humanistycznych (nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii), dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie badań i konserwacji-restauracji zabytków kultury materialnej, a także rozważania teoretyczne w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz muzeologii. Czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH PLUS, Index Copernicus, DOAJ, ROAD, SHERPA/ROMEO. Punktacja Ministerstwa: 20.
Aktualny numer czasopisma: https://apcz.umk.pl/AUNC_ZiK
Archiwalne numery czasopisma od 2010: https://apcz.umk.pl/AUNC_ZiK/issue/archive
Archiwalne numery czasopisma za lata 1974-2005: https://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/282/
Informacje dla autorów:  https://apcz.umk.pl/AUNC_ZiK/about/submissions

“Pamiętnik Sztuk Pięknychhttp://pamietnik-sztuk-pieknych.world-art.pl

Działalność prezentowane jest m.in. w następujących publikacjach https://issuu.com/wszp/docs/wszp_publikacja