ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualne ogłoszenia o konkursach i projektach

  • Konkursy i projekty krajowe
  • Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – Stypendia przyznawane są na okres roku (od stycznia do grudnia) lub pół roku (od stycznia do czerwca lub od lipca do grudnia). Pierwszy nabór wniosków o stypendia roczne i półroczne odbywa się w okresie od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku. Pierwszy nabór o stypendia roczne i półroczne odbywa się w okresie od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku. Drugi nabór wniosków o stypendia półroczne odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 15 maja każdego roku. Szczegóły TUTAJ
  • OPUS 27 – konkurs organizowany przez NCN dla wszystkich naukowców. Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 17.06.2024r. Szczegóły TUTAJ
  • PRELUDIUM 23 – konkurs organizowany przez NCN, dla osób które nie poosiadają naukowego stopnia doktora. Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 17.06.2024r. Szczegóły TUTAJ
  • MINIATURA 8 – konkurs organizowany przez NCN na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Nabór ciągły od 1.02.2024r. do 31.07.2024r.

 

  • Konkursy i projekty międzynarodowe
  • IMPRESS-U – konkurs organizowany przez NCN, skierowany jest do zespołów badawczych z Polski, które z zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (opcjonalnie również z Litwy, Łotwy i/lub Estonii) zaplanują realizację badań w ramach wspólnego projektu. Nabór ciągły do 31 grudnia 2025 r. lub wcześniejszego wyczerpania puli dostępnych środków. Szczegóły TUTAJ 
  • Wave -UNISONO – konkurs organizowany przez NCN na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, LuksemburgaBelgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Nabór ciągły w trakcie 2024 r., w terminach wynikających z harmonogramów obowiązujących w agencjach wiodących. Szczegóły TUTAJ