ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualne ogłoszenia o konkursach i projektach

  • Konkursy i projekty krajowe
  • SONATINA 7 – konkurs organizowany przez NCN, termin składania wniosków do 15 marca 2023r. Termin nadsyłania wniosków do Działu Nauki 1 marca 2023r. Szczegóły TUTAJ
  • LIDER XIV – konkurs organizowany przez NCBiR, nabór wniosków w terminie 17.02-8.05.2023r. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Termin nadsyłania wniosków do Działu Nauki 5 kwietnia 2023r. Więcej informacji oraz dokumenty TUTAJ
  • Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – Stypendia przyznawane są na okres roku (od stycznia do grudnia) lub pół roku (od stycznia do czerwca lub od lipca do grudnia). Pierwszy nabór wniosków o stypendia roczne i półroczne odbywa się w okresie od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku. Drugi nabór wniosków o stypendia półroczne odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 15 maja każdego roku. Szczegóły TUTAJ

 

  • Konkursy i projekty międzynarodowe