Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Niezbędnik przyszłego studenta

I ROK – PORADNIK DLA STUDENTÓW I-SZEGO ROKU WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH
(napisany przez członków Samorządu Studenckiego)

W tym krótkim poradniku pragniemy opisać kilka istotnych spraw, które z pewnością ułatwią Wam poruszanie się po naszym Wydziale. Nasza jednostka jest niepowtarzalna i różni się znacząco od innych na UMK, nie tylko profilem kształcenia, ale też swoją specyfiką, z tego względu poniższe informacje mogą być przydatne.Jako Samorząd Studencki WSP pragniemy podkreślić, że naszym głównym zadaniem jest niesienie Wam pomocy. Gdy staniecie przed jakimś problemem związanym ze studiami, będziecie potrzebowali rady, wskazówek, to właśnie do nas możecie się zgłaszać. Zajmujemy się wieloma sprawami; pomagamy w kontaktach z wykładowcami, dziekanami, władzami uczelni, współdecydujemy o przydzielaniu dofinansowania prowadząc Wydziałową Komisję Stypendialną, organizujemy także imprezy wydziałowe i aranżujemy wydarzenia artystyczne. Bierzemy czynny udział w promocji Wydziału.

Poradnik zaczęliśmy od krótkiej prezentacji zakresu naszego działania, ale gdybyście wśród nich nie znaleźli tego, czego potrzebujecie, to możecie się śmiało z nami kontaktować także w innych sprawach.

DZIEKANAT – nie, to nie jest przedsionek piekła. Możecie tam rozwiązać podstawowe administracyjne i organizacyjne problemy dotyczące Waszych studiów (problemy egzystencjalne raczej nie). Tylko pamiętajcie! Możecie wchodzić tam jedynie w wyznaczonych terminach. W poniedziałek… Uuu!… wtedy nawet nie zbliżajcie się do tych drzwi. Osoby, które odważyły się zajrzeć do dziekanatu w środę, zaginęły w nieznanych okolicznościach….

ANKIETA USOS – nie tylko wykładowcy mogą Was oceniać. Wy też możecie wyrazić swoją opinię na temat sposobu prowadzenia zajęć . W czasie sesji, aż do podanej daty, dostępne są ankiety w systemie USOS. Wybieracie przedmiot, na który uczęszczaliście i opiniujecie sposób i metody przekazywanych Wam podczas zajęć treści, jednak w miarę możliwości obiektywnie. Pamiętajcie, komentarz jest najważniejszy!

SESJA EGZAMINACYJNA – proszę Was… tego się nie da, ot tak, opisać. Po pierwszej sesji zrozumiecie na czym polega przygotowanie do niej …

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studenta – to jest Wasz internetowy indeks. System, w którym zapisujecie się na przedmioty, kontaktujecie z wykładowcami, dokonujecie płatności, wypełniacie ankiety i wnioski oraz sprawdzacie własne oceny. USOS czasami żyje własnym życiem, więc nie zdziwcie się, jak coś się w nim dziwnego wydarzy. Ale spokojnie, wtedy idziecie z pytaniami do dziekanatu. Tylko nie w poniedziałek!!! USOS zamknięty jest też w piątek.

WARUNEK – trafiła się Wam dwója z przedmiotu i nie udało się jej poprawić w sesji poprawkowej? Świat się nie skończył. Warunkowy wpis na kolejny rok studiów – to dodatkowa szansa, by zaliczyć przedmiot bez powtarzania roku. Sprawdźcie w Regulaminie Studiów jak należy, w odpowiednim czasie, złożyć wniosek o zaliczenie warunkowe.

„REPETA” – warunek nie wypalił? Niestety, czeka Was powtarzanie roku. Studia to nie wyścig, a repeta każdemu może się zdarzyć (nawet tym najlepszym). Lepiej się jej wystrzegać, bo sporo kosztuje, ale nie decyduje o całym przebiegu studiów!.

AKADEMIK – ostoja studenckości, źródło kultury studenckiej i niezliczonych, przydarzających się w jego murach historii. Tak, to tu można zasmakować w pełni życia studenckiego. Dom Studencki (DS) jest miejscem, dla ludzi uwielbiających towarzystwo, imprezy i wspólną naukę. Można tu poznać ciekawych ludzi, nauczyć się żyć samodzielnie i zrozumieć, czym jest żywot studenta. Przyjaźnie tu zawarte trwają latami.

APL – Akademicka Przychodnia Lekarska. Nasz własny ośrodek zdrowia. Lepiej się tam zarejestrować na początku studiów.

BIBLIOTEKA – wypada tu „czasem” przyjść; lepiej częściej niż rzadziej. Jeżeli jednak nie zechcesz w niej bywać, to – mówiąc serio – zastanów się czy studia to właściwe miejsce dla Ciebie.

ECTS – European Credit Transfer System. Punkty ECTS-u odpowiadają ilości czasu, który powinieneś poświęcić na zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do innych przedmiotów w danym okresie. Im więcej ECTS ma przedmiot, tym jest ważniejszy (co nie oznacza, że powinieneś olewać pozostałe, mniej bogate w punkty przedmioty). ECTS-y są przydatne, gdy wybierasz się na Erasmusa.

ERASMUS – międzynarodowa wymiana studencka. Nasz wydział podpisał z wieloma uczelniami w Europie porozumienia o wymianie studenckiej. Jak tylko masz okazję, dobre wyniki w nauce i chcesz zobaczyć trochę świata, nie wahaj się! Jedź na Erasmusa!

EGZAMIN – nadszedł ten smutny moment, w którym musimy poruszyć kwestie drażliwe. To co dobre, nie trwa wiecznie. Każdy Żak, aby utrzymać swój status, musi zdawać egzaminy. Egzamin lepiej jest zdać w I terminie (a najlepiej w „zerówce”). Jeżeli się nie uda, to pozostaje egzamin poprawkowy. Potem zaczyna się robić nieprzyjemnie – warunek albo i repeta. I tu uwaga – wielu studentów kieruje się zasadą 3Z – zakuć, zdać, zapomnieć. Na Sztukach to nie przejdzie. Lepiej kujcie solidnie i nie zapominajcie.

FREKWENCJA – na ćwiczeniach niezbędna. Na wykładach…. dobra, przyznajemy, nie jest obowiązkowa, ale nie chodząc wiele tracicie. Nasi wykładowcy, to skarb sam w sobie. Każdy jest inny, niepowtarzalny, ale i każdy z nich jest ciekawy oraz posiada wiedzę, którą trudno znaleźć w podręcznikach. Po za tym, na egzaminie wyjdzie, kto na wykłady nie chodził.

IMMATRYKULACJA – uroczyste ślubowanie studentów przyjętych na I rok studiów. Taka uroczystość ma miejsce tylko raz w czasie studiów, więc szkoda by przeoczyć tę dla swojego roku.

IMPREZA – tak, w końcu piszemy o czymś, na czym się znamy (nie raz się przekonacie). Pomińmy tu imprezy ogólnouniwersyteckie, a zajmijmy się wydziałowymi. Nasze imprezy różnią się bardzo od imprez innych wydziałów. Czemu? Ponieważ lubimy się przebierać! W roku akademickim organizujemy Otrzęsiny Wydziałowe, Dzień Kobiet oraz Beach Party (póki mamy gdzie 😛 ). Od razu, pragnę zaznaczyć, że robimy też inne, bardziej kreatywne akcje (Nowalijki, itp.), ale w tym i tak jesteśmy dobrzy. Tak więc drogi studencie/studentko, czytając to hasło w tym pseudo-poradniku, pamiętaj: gdy widzisz informację, że na Sztukach samorząd studencki WSP robi imprezę, to wiedz, że będzie się o niej długo mówić i lepiej na niej być!

JUWENALIA – nasze święto! Koncerty, imprezy, wydarzenia, hektolitry…. wylanego potu na tańcach, zabawie, wygłupach.

PROKRASTYNACJA – studenckie usprawiedliwienie niezdanej sesji (czyli wymyślanie innych zajęć niż nauka).

KWADRANS AKADEMICKI – najlepszy dowód na teorię względności: spóźnia się wykładowca – wykorzystuje 15 minut, spóźnia się student…. cóż, nie działa to w dwie strony – nieuzasadnione spóźnienie. Chociaż, gdy minie 15 minut, studenci mogą zniknąć spod sali wykładowej, a wykładowca nie. Równość w przyrodzie zachowana.

LEGITYMACJA – jedyny dowód, że jesteś studentem. Zgubienie jej nie oznacza, że przestajesz nim być dla uczelni, ale dla reszty świata już tak. Lepiej jej pilnuj.

OTRZĘSINY – Impreza dedykowana świeżo upieczonym studentom, na którą przychodzą wszyscy studenci uczelni/wydziału. Dobra okazja, by się wzajemnie poznać.

STYPENDIUM NAUKOWE – gdy osiągniesz najlepsze wyniki w nauce i przekroczysz wyznaczony próg średniej z ocen w ciągu roku, możesz liczyć na pieniądze za swoje osiągnięcia. Walcz! I tak musisz się uczyć, a za swój zapał możesz zostać wynagrodzony.

STYPENDIUM SOCJALNE – możesz się o nie ubiegać, jeżeli dochody w Twojej rodzinie są niższe od ustalonego progu.

WYKŁAD – godzina albo dwie. Nie są obowiązkowe, a puszczenie listy nie powinno mieć na nich miejsca, lecz praktyka dowodzi inaczej. Miej się na baczności. Poza tym zobaczysz, że notatki z wykładów okażą się skarbem przed i w czasie sesji egzaminacyjnej.

ZALICZENIE – zakończenie ćwiczeń. Jest niezbędne, aby podejść do egzaminu.

ZERÓWKA – możliwość zdania egzaminu, przed pierwszym terminem. Zerówki są przed sesją, a ocena negatywna, którą dostaniesz z niej nie jest wpisywana do USOSa.

STAROSTA – osoba na danym roku, która przewodzi grupie, Wasz „Szef”. Do obowiązku tej osoby należy reprezentowanie rocznika, nawiązywanie kontaktów z wykładowcami, ustalanie terminu egzaminu, odbieranie e-maili od wykładowcy i ich rozsyłanie do studentów, a także inne czynności. To jest jej robota i tylko ona powinna ją wykonywać. Starostę wybieracie sami na początku i pełni on tę funkcję przez cały okres studiów. Wasz reprezentant może oczywiście z różnych przyczyn zrezygnować, a wtedy trzeba wybrać nową osobę. Na naszym wydziale funkcjonuje pewien twór, stworzony przez Samorząd Studencki WSP – Rada Starostów, Przewodniczących Kół Naukowych oraz Samorządu Studenckiego – nieformalna rada, która mimo to porusza bardzo dużo ważnych spraw.

KOŁO NAUKOWE – zrzeszenie studentów, których łączy wspólna pasja i wspólne cele naukowe. Na naszym wydziale każdy kierunek, a nawet specjalizacja ma swoje koło naukowe.

REGULAMIN STUDIÓW – pierwsze źródło wiedzy na temat zasad panujących na naszej uczelni.

IOS – INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW – ułatwienie dla tych studentów, którzy studiują dwa kierunki stacjonarne. Na jednym z nich można dostać IOS i ułatwić sobie życie. Jednak uważajcie! Chociaż IOS podpisany przez prodziekana ds. studenckich jest dokumentem obowiązującym, nie wszyscy wykładowcy mogą się z nim zgodzić. Lepiej sprawdzić, kto i jakie wymagania przed Wami stawia.

STOPIEŃ NAUKOWY – mamy ich wiele na uczelni. Jednak pamiętajcie, nasi nauczyciele akademiccy są bardzo na ich punkcie wyczuleni. Nie popełniajcie gafy – jak piszecie do profesora, to dokładnie sprawdźcie jego tytuł, abyście go czasem nie określili doktorem. Niektórzy puszczą to płazem, a niektórzy będą wielce niepocieszeni taką zniewagą.

Postacie, jakie możesz spotkać na uczelni:

DZIEKAN – jest to najwyższa władza naszego Wydziału, która podejmuje najważniejsze decyzje ale też może pomóc w rozwiązaniu Waszego problemu, jednak dopiero po wcześniejszym przemierzeniu wszystkich możliwych ścieżek (Samorząd, Dziekanat, Prodziekani)

PRODZIEKANI – zastępcy Dziekana. Osoby bardzo kompetentne, które zajmują się sprawami studenckimi i naukowymi na naszym Wydziale.

ADIUKT – stanowisko dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

DOKTOR/ DOKTOR HABILITOWANY – odpowiednio: adiunkt/ profesor UMK (na podstawie uzyskania stopnia naukowego przyznanego na podstawie rozprawy doktorskiej /lub – odpowiednio – rozprawy habilitacyjnej i kolokwium habilitacyjnego.

KANCLERZ – osoba kierującą całą administracją i gospodarką uczelni

MAGISTER – Ty, ale po pięciu (minimum) latach studiowania.

PROFESOR – autorytet na uczelni; nadzwyczajny (uniwersytecki) lub zwyczajny (państwowy). Przekazuje nam swoją wiedzę, więc należy się mu duży szacunek. Poznasz wielu profesorów i od wielu z nich będziesz się uczył.

REKTOR – najwyższa władza. Pan i Władca uczelni.

To tyle co powinieneś wiedzieć młody Żaku. Reszty dowiesz się w swoim czasie. Poradnik ten ułatwi Ci rozeznanie w funkcjonowaniu naszego wydziału i uczelni. Ale to co tu przeżyjesz, będzie po stokroć bogatszym doświadczeniem, niż to co tu opisaliśmy.

Studiuj i baw się.

Powodzenia!
Samorząd Studencki WSP