Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Usługi

W zakresie konserwacji-restauracji dzieł sztuki oraz konserwatorstwa Katedry Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych UMK

 OFERUJĄ:

Katedry realizują  usługi zewnętrzne w zakresie szeroko pojętych działań projektowych, a w szczególności graficznych, multimedialnych , projektowania 3D, aranżacji wnętrz  oraz  projektowania przestrzeni publicznej. Wykonuje  także zlecenia dotyczące realizacji  dzieł artystycznych  (grafika, malarstwo, witraż, rzeźba)  na potrzeby  indywidualnych  i instytucjonalnych zamówień.  Organizuje także warsztaty artystyczne i kursy dokształcające.

Zobacz więcej

Katedry Dyscypliny Nauki o Sztuce Wydziału Sztuk Pięknych UMK

WYKONUJĄ:

Zobacz więcej