ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Archiwum

Granty i projekty zrealizowane przez pracowników Wydziału Sztuk Pięknych

 • dr Maciej Prarat (główny wykonawca) “Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”. Projekt realizowany w ramach grantu NCN Sonata 2. Okres realizacji grantu 20.08.2012r – 19.08.2017r.
 • prof. dr hab. Bogumiła Rouba “Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych śrdoków i metod konserwacji drewna zabytkowego”. Projekt realizowany w ramach grantu NPRH Rozwój 2B. Okres realizacji grantu 25.04. 2016r – 24.04.2019r.
 • prof. dr hab. Tomasz De rosset “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”. Projekt realizowany w ramach grantu NPRH Rozwój 2A. Okres realizacji grantu 31.05.2016r – 30.10.2020r.
 • dr Anna Zaręba “Development of a methodology for testing mineral mortars for detaild identification of the composition and structure of historical building materials”.  Projekt realizowany w ramach grantu IDUB Debiuty 1. Okres realizacji grantu 05.03.2020r – 30.11.2021r.
 • dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK “Mikrobiologia w Konserwacji zabytków”. Projekt realizowany w ramach grantu IDUB Inter Disciplinas Excellentia. Okres realizacji grantu 01.01.2021r-31.12.2022r.
 • prof. dr hab. Elżbieta Basiul “Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego” 2020-2022. Projekt realizowany w ramach grantu IDUB Emerging Fields. Okres realizacji 01.01.2020r-31.12.2022r.
 • dr Filip Pręgowski “Rediscovering the Pictures Generation movement. Rescue history of contemporary American art”. Projekt realizowany w ramach grantu IDUB, Debiuty 3. Okres realizacji grantu 15.07.2022r – 14.07.2023r.
 • prof. dr hab. Tomasz Ważny “Bałkańsko-Egejski Projekt Dendrochronologiczny: Zastosowanie dendrochronologii w badaniach cywilizacji Europy Pd.-Wsch. i wschodniego Śródziemnomorza”. Projekt realizowany w ramach grantu NCN Maestro 8. Okres realizacji grantu 01.06.2017r – 30.11.2023r. Opis projektu: Bałkańsko-Egejski Projekt Dendrochronologiczny (24 KB)
 • dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK “Inwentarz sztuki Torunia, część I Dziedzictwo sakralne, zespół staromiejski”. Projekt realizowany w ramach grantu NPRH Dziedzictwo Narodowe. Okres realizacji grantu 22.05.2018r – 22.11.2023r. Opis projektu: Inwentarz sztuki Torunia (361 KB)

Projekty zrealizowane na Wydziale Sztuk Pięknych

 • 2009-2014 – udział w realizacji projektu pt. „CHARISMA-Cultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration”. Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
 • 2012-2015 – realizacja i współrealizacja projektu „Utworzenie Klastra „GRUPA MEBLOWA HORECA” jako członek wspierający Klastra. Projekt realizowano w dwóch etapach: Etap I: Stworzenie strategii rozwoju klastra meblarskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Etap II: Realizacja zadań strategii rozwoju Klastra “Grupa Meblowa HoReCa”.
 • 2014-2015 – realizacja projektu pt. „Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu”. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
 • 2015-2019 – realizacja projektu ) IPERION CH – Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage”. Projekt realizowany jest w ramach program unijnego Horyzont 2020.

OPISY PROJEKTÓW: projekty (428 KB)