ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

Regulaminy nagród

Nagroda im. prof. Jadwigi Puciata- Pawłowskiej  (studia pierwszego stopnia kierunek Historia sztuki, Ochrona dóbr kultury) Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej

Nagroda im. prof. Jerzego Remera (studia drugiego stopnia kierunek Historia sztuki, Ochrona dóbr kultury) Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Jerzego Remera

Nagroda im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego (studia drugiego stopnia kierunek Historia sztuki) Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego

Nagroda im. doc. Jerzego Frycza (studia drugiego stopnia kierunek Ochrona dóbr kultury) Regulamin przyznawania Nagrody im. doc. Jerzego Frycza

Nagroda im doc. Leonadra Torwirta (studia jednolite magisterskie kierunek  Konserwacja i restauracja dzieł sztuki) Regulamin przyznawania Nagrody im. doc. Leonarda Torwirta

Medal im. Janusza Boguckiego (studia drugiego stopnia kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna) Regulamin przyznawania Medalu Janusza Boguckiego

Nagroda im. Jerzego Ludwińskiego (studia pierwszego i drugiego stopnia kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna) Regulamin przyznawania Nagrody im. Jerzego Ludwińskiego

Nagroda im. prof. Sławomira Janiaka (studia jednolite magisterskie kierunek Grafika, specjalność projektowanie graficzne) Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Sławomira Janiaka

Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza (studia jednolite magisterskie kierunek Grafika, specjalność grafika warsztatowa)  Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza

Nagroda dydaktyczna im. prof. dr. hab. Józefa Flika (studia jednolite magisterskie kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki) Regulamin przyznawania Nagrody Dydaktycznej  im. prof. dr. hab. Józefa Flika

Nagroda dydaktyczna im. prof. Stefana Narębskiego (studia pierwszego i drugiego stopnia kierunek Architektura wnętrz) Regulamin przyznawania Nagrody Dydaktycznej im. prof. Stefana Narębskiego

Nagroda dydaktyczna im. prof. Stanisława Borysowskiego (studia jednolite magisterskie kierunek Malarstwo) Regulamin przyznawania Nagrody Dydaktycznej im. prof. Stanisława Borysowskiego

Medal im. Tymona Niesiołowskiego (wszystkie kierunki artystyczne) Regulamin przyznawania Medalu Tymona Niesiołowskiego

Zał. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych