ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

Regulaminy nagród

Nagroda im. prof. Jadwigi Puciata- Pawłowskiej  (studia pierwszego stopnia kierunek Historia sztuki, Ochrona dóbr kultury) regulamin przyznawania nagrody im. prof. J. Puciata- Pawłowskiej

Nagroda im. prof. Jerzego Remera ( studia drugiego stopnia kierunek Historia sztuki, Ochrona dóbr kultury)

Nagroda im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego (studia drugiego stopnia kierunek Historia sztuki) regulamin przyznawania nagrody im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego

Nagroda im. doc. Jerzego Frycza (studia drugiego stopnia kierunek Ochrona dóbr kultury)

Nagroda im doc. Leonadra Torwirta (studia jednolite magisterskie kierunek  Konserwacja i restauracja dzieł sztuki) regulamin przyznawania nagrody im. doc. L.Torwirta

Medal im. Janusza Boguckiego (studia jednolite magisterskiej kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna) regulamin przyznawania Medalu im. Janusza Boguckiego

Medal im. Tymona Niesiołowskiego ( wszystkie kierunki artystyczne) regulamin przyznawania  Medalu im. T.Niesiołowskiego