ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

 

Regulaminy nagród

Nagroda im. prof. Jadwigi Puciata- Pawłowskiej  (studia pierwszego stopnia kierunek Historia sztuki, Ochrona dóbr kultury)Regulamin przyznawania nagrody im. prof. Jadwigi Puiata-Pawłowskiej

Nagroda im. prof. Jerzego Remera ( studia drugiego stopnia kierunek Historia sztuki, Ochrona dóbr kultury)regulamin przyznawania nagrody im. prof. J.Remera

Nagroda im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego (studia drugiego stopnia kierunek Historia sztuki)Regulamin przyznawania nagrody im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego

Nagroda im. doc. Jerzego Frycza (studia drugiego stopnia kierunek Ochrona dóbr kultury) regulamin przyznawania nagrody im.doc. J.Frycza

Nagroda im doc. Leonadra Torwirta (studia jednolite magisterskie kierunek  Konserwacja i restauracja dzieł sztuki)Regulamin Nagrody Torwirta 05.2022

Medal im. Janusza Boguckiego (studia jednolite magisterskie kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna) Regulamin przyznawania Medalu Janusza Boguckiego_maj 2022

Medal im. Tymona Niesiołowskiego ( wszystkie kierunki artystyczne) Regulamin przyznawania Medal TymonaNiesiołowskiego

Nagroda im. prof. Sławomira Janiaka (studia jednolite magisterskie kierunek Grafika, specjalność projektowanie graficzne) regulamin_przyznawania nagrody_im._prof. S.Janiaka

Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza( studia jednolite magisterskie kierunek Grafika, specjalność grafika warsztatowa)  regulamin przyznawania nagrody im. prof. E. Piotrowicza

Nagroda dydaktyczna im. prof. Stefana Narębskiego (studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia kierunek Architektura wnętrz) regulamin przyznawania nagrody dydaktycznej i. prof. S.Narębskiego

Wyróżnienie dyplomu na kierunku Architektura wnętrz

REGULAMIN wyróżnień dyplomów licencjackich

REGULAMIN wyróżnień dyplomów magisterskich

Wyróżnienie dyplomu na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna REGULAMIN wyróżnień dyplomu licencjackiego SZMiEW

Regulamin nagrody dydaktycznej w dziedzinie malarstwa im.prof. Borysowskiego_05.05 (14 KB)