ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Regulaminy dyplomowania

Regulamin dyplomowania dla kierunku Grafika- studia jednolite magisterskie

Regulamin dyplomowania dla kierunku Malarstwo- studia jednolite magisterskie

Regulamin dyplomowania dla  kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna studia- jednolite magisterskie

Regulamin dyplomowania dla kierunku Architektura wnętrz – studia jednolite magisterskie

Regulamin dyplomowania dla kierunku Architektura wnętrz – studia I stopnia

Regulamin dyplomowania dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki- studia jednolite magisterskie

Regulamin dyplomowania na kierunku Ochrona dóbr kultury-studia I stopnia

Regulamin dyplomowania na kierunku Ochrona dóbr kultury- studia II stopnia

Regulamin dyplomowania na kierunku Krytyka artystyczna- studia I stopnia

Regulamin dyplomowania na kierunku Historia sztuki – studia I stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku Historia sztuki – studia II stopnia