ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Dokumenty do druku dotyczące procedury nadania tytułu zawodowego w formie tradycyjnej( stacjonarnej)

RODO  Oświadczenie 

zał.-1-Wniosek-o-wszczecie-postepowania-w-sprawie-nadania-tytulu-zawodowego-dla-kierunku Krytyka

zal.-1-Wniosek-o-wszczecie-postepowania-w-sprawie-nadania-tytulu-zawodowego-dla-kierunku Malarstwo-Grafika

zal.-1-Wniosek-o-wszczecie-postepowania-w-sprawie-nadania-tytulu-zawodowego-dla-kierunku Sztuka-Mediow s.1, sj

zal.-1-Wniosek-o-wszczecie-postepowania-w-sprawie-nadania-tytulu-zawodowego-dla-kierunku-Konserwacja

zał.-1-Wniosek-o-wszczęcie-postępowania-w-sprawie-nadania-tytułu-zawodowego- dla kierunku Architektura wnętrz s.1 i s.j

zał.-1-Wniosek-o-wszczęcie-postępowania-w-sprawie-nadania-tytułu-zawodowego- dla kierunku Historia sztuki s.1 i s.2

zał.-1-Wniosek-o-wszczęcie-postępowania-w-sprawie-nadania-tytułu-zawodowego-dla kierunku Ochrona dóbr kultury s.1 i s.2

zał.-4-Wniosek-o-potwierdzenie-poprawności-tłumaczenia-tytułu-pracy-dyplomowej-na-język-angielski

zał.-7-Podstawowy-katalog-osiągnięć-studenta-wpisywanych-do-suplementu-do-dyplomu.docx

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu