ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Załączniki

zał. 1 Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

zał. 1 Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego dla kierunków Ochrona dóbr kultury, Architektura wnętrz,Krytyka artystyczna, Historia sztuki

zał. 1.Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego dla kierunków-Malarstwo, Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna

zał. 2 Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej

zał. 3 Wzór strony tytułowej dyplomu głównego – artystycznego (Grafika, Malarstwo)

zał. 3 Wzór strony tytułowej (Ochrona dóbr kultury, Architektura wnętrz, Krytyka artystyczna, Historia sztuki)

zał. 3 Wzór strony tytułowej dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki część konserwatorsko-artystyczna

zał. 3 Wzór strony tytułowej dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki Część teoretyczno-badawcza

zał. 3 Wzór strony tytułowej dyplomu artystycznego -uzupełniającego (Grafika, Malarstwo)

zał. 3 Wzór strony tytułowej pracy teoretycznej (Sztuka mediów i edukacja wizualna)

zał. 4 Wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski

zał. 7 Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu.docx

zał. 8. WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW LUB ODPISU SUPLEMENTU DO DYPLOMU

zał. oświadczenie RODO