ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Przydatne wzory dokumentów

zał. 2 Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej

zał. 3 Wzór strony tytułowej dyplomu głównego – artystycznego (Grafika, Malarstwo)

zał. 3 Wzór strony tytułowej (Ochrona dóbr kultury, Architektura wnętrz, Krytyka artystyczna, Historia sztuki)

zał. 3 Wzór strony tytułowej dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki część konserwatorsko-artystyczna

zał. 3 Wzór strony tytułowej dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki Część teoretyczno-badawcza

zał. 3 Wzór strony tytułowej dyplomu artystycznego -uzupełniającego (Grafika, Malarstwo)

zał. 3 Wzór strony tytułowej pracy teoretycznej (Sztuka mediów i edukacja wizualna)

Podanie_przedłużenie_terminu_złożenia_pracy_dyplomowej