Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Teresa Łękawa-Wysłouch
adiunkt
Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

pokój: 103
tel.: 56 611 4616
e-mail: Teresa.Lekawa-Wyslouch@umk.pl


Bibliografia