ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Anna Zaręba
adiunkt
Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

tel.: +48-56-611-3836
e-mail: anna_zareba@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9940-5950

Zainteresowania:
Problematyka konserwatorska i technologiczna szkła i ceramiki artystycznej

Terminy konsultacji:
wtorek, godz. 12:00-13:30
p. 216, ul. Sienkiewicza 30/32

Zobacz profil w Bazie Wiedzy