Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Małgorzata Geron
adiunkt
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

pokój: 316
tel.: +48-56-611-3847
e-mail: mgeron@umk.pl


Bibliografia