Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Adam Adamski
specjalista inżynieryjno-techniczny
Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

tel.: +48-56-611-4621
e-mail: adamski@umk.pl


Bibliografia