ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Marek Basiul
profesor
Katedra Grafiki

pokój: 11
tel.: +48-56-611-3865
e-mail: marekbas@umk.pl

Terminy konsultacji:
środa, godz. 10:00-11:00
p. 11 ul. Sienkiewicza 30/32

Bibliografia