Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Tomasz Kozielec
adiunkt
Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

tel.: +48-56-611-3829
e-mail: tk@umk.pl


Bibliografia