Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Negatywy Muzeum Okręgowego w Toruniu : uwagi konserwatora zabytków.
Tytuł równoległy: Negatives from District Museum in Toruń : remarks of the monument conservator.
Tytuł wydawn. zbior.: Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej = War losses of the District Museum in Toruń in light of iconographic and archival documentation / red. nauk. Piotr Birecki, Iwona Markowska.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2019
Opis fiz.: S. 107-212, il.
ISBN: 978-83-66208-01-8
ISBN: 978-83-66208-05-6
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/109

Autor: Jabłońska Elżbieta, Kozielec Tomasz, Jablonskaja Ivona
Tytuł: Badania konserwatorskie dokumentów pergaminowych uwierzytelnionych pieczęciami woskowymi wystawionych przez Bolesława Wstydliwego i Jadwigę, królową polską.
Tytuł wydawn. zbior.: Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami : konserwacja i badania / pod red. Małgorzaty Grocholskiej i Katarzyny Kroczak.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2019
Opis fiz.: S. 59-73, il.
Seria: Osso Wczoraj i Dziś
ISBN: 978-83-65588-77-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/109

Autor: Jabłońska Elżbieta, Kozielec Tomasz
Tytuł: "Jest takie miejsce nad Wisłą..."
Tytuł równoległy: "There's a place by the Vistula River..."
Tytuł wydawn. zbior.: Czarno-biały obraz świata : problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii = Black and white image of the world : issues in the conservation of photographs / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 373-382, il.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-4034-4
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

4/109

Autor: Kłosiewicz Marta, Kozielec Tomasz
Tytuł: Konserwacja - restauracja kolorowanej fotografii srebrowo-żelatynowej pochodzącej ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej.
Tytuł równoległy: Conservation - restoration of a hand-coloured silver-gelatine print from the collection of the Polish Academy of Sciences of the Kórnik Library.
Tytuł wydawn. zbior.: Czarno-biały obraz świata : problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii = Black and white image of the world : issues in the conservation of photographs / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 67-87, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-4034-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/109

Autor: Kozielec Tomasz, Karbowska-Berent Joanna
Tytuł: Możliwości dezynfekcji fotografii na podłożu papierowym przy użyciu par etanolu : badania wstępne.
Tytuł równoległy: Possibilities of disinfection of photographs on paper base in ethanol vapours.
Tytuł wydawn. zbior.: Czarno-biały obraz świata : problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii = Black and white image of the world : issues in the conservation of photographs / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 163-182, il., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-4034-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/109

Autor: Jabłońska Elżbieta, Kozielec Tomasz
Tytuł: Wstęp.
Tytuł równoległy: Introduction.
Tytuł wydawn. zbior.: Czarno-biały obraz świata : problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii = Black and white image of the world : issues in the conservation of photographs / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 9-12
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-4034-4
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

7/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Elektrostatyczne oczyszczanie oprawionych i nieoprawionych fotografii w praktyce konserwatorskiej.
Tytuł równoległy: Electrostatic cleaning of framed and unframed photographs in conservational practice.
Tytuł wydawn. zbior.: Czarno-biały obraz świata : problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii = Black and white image of the world : issues in the conservation of photographs / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 143-162, il., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-4034-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/109

Autor: Kozielec Tomasz, Czuczko Jolanta, Zięba Agnieszka, Komsta-Sławińska Karolina
Tytuł: Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Cz. 2: Technika i zniszczenia.
Tytuł równoległy: Black-and-white world of photography from the collection of the University Library in Toruń. Part 1 and 2: Subject matter, technique and deterioration.
Tytuł wydawn. zbior.: Czarno-biały obraz świata : problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii = Black and white image of the world : issues in the conservation of photographs / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 109-126, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-4034-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Przegląd XIX-wiecznych technik fotograficznych oraz zniszczeń na przykładzie zbioru Biblioteki PAN w Kórniku.
Tytuł wydawn. zbior.: Spuścizny - co po nas zostaje? : zagadnienia metodologiczne : materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności / red. nauk. Adam Górski.
Opis wydawn.: Kraków : Archiwum Nauki PAN i PAU, 2018
Opis fiz.: S. 120-130, il.
ISBN: 978-83-951378-2-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

10/109

Autor: Jabłońska Elżbieta, Kozielec Tomasz
Tytuł: Czarno-biały obraz świata : problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii / red. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Tytuł równoległy: Black and white image of the world : issues in the conservation of photographs.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 382 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-4034-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/109

Autor: Karbowska-Berent Joanna, Górniak Bogna, Czajkowska-Wagner Ludmiła, Rafalska K., Jarmiłko Joanna, Kozielec Tomasz
Tytuł: The initial disinfection of paper-based historic items : observations on some simple suggested methods.
Czasopismo: Int. Biodeterior. Biodegrad., Vol. 131
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 60-66, il., tab.
Uwaga: [DOI: 2017]
Pełny tytuł czasop.: International Biodeterioration and Biodegradation
ISSN: 0964-8305 ; eISSN: 1879-0208
DOI: 10.1016/j.ibiod.2017.03.001
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.824
Punktacja: 30.000

12/109

Autor: Szulc Justyna, Otlewska Anna, Ruman Tomasz, Kubiak Katarzyna, Karbowska-Berent Joanna, Kozielec Tomasz, Gutarowska Beata
Tytuł: Analysis of paper foxing by newly available omics technique.
Czasopismo: Int. Biodeterior. Biodegrad., Vol. 132
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 157-165, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: International Biodeterioration and Biodegradation
ISSN: 0964-8305 ; eISSN: 1879-0208
DOI: 10.1016/j.ibiod.2018.03.005
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.824
Punktacja: 30.000

13/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Uzupełnianie ubytków w papierowych podłożach fotografii dwu- i trójwarstowych : wprowadzenie w problematykę.
Tytuł równoległy: Filling losses in paper substrates of two- and three-layer photographs.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 74 nr 12
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 799-803, il.
Uwaga: Tekst w j. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
DOI: 10.15199/54.2018.12.2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

14/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Zastosowanie celulozy do uzupełniania ubytków w papierowych podłożach fotografii jednowarstwowych.
Tytuł równoległy: The use of cellulose for filling losses in paper substrates of one-layer photographs.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 74 nr 9
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 591-596, il.; streszcz. pol
Uwaga: Tekst w j. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
DOI: 10.15199/54.2018.9.4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

15/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Próby rekonstrukcji obrazu fotograficznego na podłożach papierowych : Cz. 1.
Tytuł równoległy: Attempts to reconstruction of photographic image on paper base : Part 1.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 73 nr 3
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 199-205, il. ; streszcz ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
DOI: 10.15199/54.2017.3.2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

16/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Próby rekonstrukcji obrazu fotograficznego na podłożach papierowych : Cz. 2.
Tytuł równoległy: Attempts to reconstruction of photographic image on paper base : Part 2.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 73 nr 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 253-261, il., wykr. ; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
DOI: 10.15199/54.2017.4.2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

17/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Próby rekonstrukcji obrazu fotograficznego na podłożach papierowych : Cz. 3.
Tytuł równoległy: Attempts to reconstruction of photographic image on paper base : Part 3.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 73 nr 5
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 349-356, il., tab. ; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
DOI: 10.15199/54.2017.5.2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

18/109

Autor: Kozielec Tomasz, Trykowski Grzegorz, Szczepańska Grażyna
Tytuł: Badania pergaminowego podłoża oraz materiałów introligatorskich.
Tytuł równoległy: Examinations of the parchment support and bookbinding materials.
Tytuł wydawn. zbior.: Ewangelistarz - Złoty Kodeks Gnieźnieński = Evangelistarium - Codex Aureus Gnesnensis / [red. nauk. Michał Sołomieniuk].
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo M, 2016
Opis fiz.: S. 181-191 (pol.), 351-357 (ang.), il., tab.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-8043-183-6
ISBN: 978-83-8043-204-8
ISBN: 978-83-8043-205-5
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

19/109

Autor: Dymarek Anna, Kozielec Tomasz
Tytuł: Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 69-88, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/109

Autor: Olszewska-Świetlik Justyna, Cybulska-Jędraszek Katarzyna A., Kozielec Tomasz
Tytuł: Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 231-256, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

21/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Autochromy - kolorowe fotografie na szkle, zagadnienia technologiczne i konserwatorskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 157-171, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/109

Autor: Kozielec Tomasz, Jabłońska Elżbieta, Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Rogóż Jarosław
Tytuł: Przegląd metod badań technologicznych zabytkowych kodeksów na przykładzie Codex Aureus Gnesnensis.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (16)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 123-144, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
ISSN: 2080-1807 ; eISSN: 2392-1633
DOI: 10.12775/TSB.2016.007
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

23/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Rekonstrukcja obrazów fotograficznych : przegląd technik stosowanych dawniej i obecnie.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 17
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 81-109, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
ISSN: 1509-5681
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

24/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Problematyka oceny stanu zachowania zbiorów fotograficznych : przykłady różnych rozwiązań.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 17
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 31-51, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
ISSN: 1509-5681
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

25/109

Autor: Kozielec Tomasz, Karbowska-Berent Joanna
Tytuł: Proste testy chemiczne służące do wykrywania tiosiarczanu sodu w papierach fotograficznych.
Tytuł równoległy: Simple chemical tests being used to determine sodium thiosulphate in photographic papers.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 71 nr 10
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 585-589, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
DOI: 10.15199/54.2015.10.2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

26/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Jak papier stał się podłożem fotograficznym : historia wczesnych eksperymentów.
Tytuł równoległy: How paper became photographic base : the history of the early experiments.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 71 nr 6
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 345-349, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
DOI: 10.15199/54.2015.6.3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

27/109

Autor: Kozielec Tomasz, Karbowska-Berent Joanna
Tytuł: Wykrywanie kleju żywicznego w papierowych podłożach zabytkowych fotografii oraz ich oprawach.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 45
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 459-476, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2014.018
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

28/109

Autor: Kozielec Tomasz, Kozielec Joanna
Tytuł: Konserwacja fotografii srebrowo-żelatynowej z 1938 roku.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 16
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 77-85, [2] s. tabl., il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
ISSN: 1509-5681
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

29/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Fotografie na papierach solnych : wybrane zagadnienia technologiczne i konserwatorskie.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 67 nr 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 195-212, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
ISSN: 0029-8247
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

30/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Identyfikacja włókien dla celów konserwatorskich Cz. 2: Wybrane włókna roślinne i zwierzęce pochodzące z dawniej wytwarzanych papierów i tektur.
Tytuł równoległy: Identification of fibres for conservation purposes. Part 2: Selected plant and animal fibres from old paper and board.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 70 nr 4
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 223-228, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

31/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Zastosowanie czerni amidowej oraz ninhydryny do wykrywania białek w fotografiach na podłożu papierowym.
Tytuł równoległy: Application of Amido Black and Ninhydryn to detect Proteins in Photographs on Paper Base.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 70 nr 7
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 395-405, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

32/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Analysis of ancient paper structure in transmitted light by application of different microscopic techniques : examples from the collection of the Kórnik Library of the Polish Academy of Science.
Tytuł wydawn. zbior.: CHARISMA : New techniques for the non-invasive investigation of the surface and subsurface structure of heritage objects, 25-26 June 2013 & Training on application of Optical Coherence Tomography (OCT) to structural analysis, 27-28 June 2013, Nicolaus Copernicus University, Toruń : book of abstracts / ed. by Marika Spring and Piotr Targowski.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013
Opis fiz.: S. 30
ISBN: 978-83-231-3091-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

33/109

Autor: Kozielec Tomasz, Szczepańska Grażyna, Trykowski Grzegorz
Tytuł: Przykłady wykorzystania analizy SEM-EDX do badań zabytkowych skór garbowanych związkami metali.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 44
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 261-281, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2013.010
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

34/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Identyfikacja włókien dla celów konserwatorskich Cz. 1: Przegląd odczynników stosowanych do identyfikacji.
Tytuł równoległy: Identification of fibres for conservation purposes. Part 1: Overview of reagents used for identification.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 69 nr 7
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 351-355
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291 ; eISSN: 2449-9498
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

35/109

Autor: Kozielec Tomasz, Rosa Halina
Tytuł: The analysis of microscope photographs in the assessment of the condition of ancient leathers.
Tytuł wydawn. zbior.: Parchment and leather heritage : conservation - restoration : international conference organized by the Department of Paper and Leather Conservation at Nicolaus Copernicus University in Toruń on the 21-24 October 2010 / ed. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 171-178, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

36/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Średniowieczna architektura Torunia - impresje : katalog wystawy fotografii.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 21, [15] s., il.
Język: POL

37/109

Autor: Jabłońska Elżbieta, Kozielec Tomasz
Tytuł: Parchment and leather heritage : conservation - restoration : international conference organized by the Department of Paper and Leather Conservation at Nicolaus Copernicus University in Toruń on the 21-24 October 2010 / ed. Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 390 s., il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

38/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Pozytywy i negatywy fotograficzne jako przedmioty kolekcjonerskie : charakterystyka i nazewnictwo.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 43
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 75-100, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

39/109

Autor: Rosa Halina, Strzelczyk Alicja, Jabłońska Elżbieta, Kozielec Tomasz, Karbowska-Berent Joanna
Tytuł: Badania nad zastosowaniem celulozy bakteryjnej w konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 43
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 287-315, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

40/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Możliwości zastosowania odczynnika Schweizera oraz światła spolaryzowanego do identyfikacji bawełny, lnu i konopi w papierach drukowanych, tekturach, materiałach introligatorskich oraz podłożach fotograficznych.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 15
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 111-122, il.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Fotograficzne papiery barytowe.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 68 nr 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 167-169
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

42/109

Autor: Rosa Halina, Strzelczyk Alicja, Jabłońska Elżbieta, Kozielec Tomasz, Karbowska-Berent Joanna
Tytuł: Study of the adaptation of bio cellulose nano-fibers for the restoration of historical paper, perchment and textiles.
Tytuł wydawn. zbior.: New approaches to book and paper conservation-restoration / ed. by Patricia Engel [et al.].
Opis wydawn.: Horn/Wien : Verlag Berger, 2011
Opis fiz.: S. 629-638, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

43/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Niektóre operacje technologiczne przyczyniające się do powstawania wad i nietrwałości skór wyprawionych. Cz. 2.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 42
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 169-183, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

44/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Garbniki w obiektach zabytkowych, historycznych i dziełach sztuki : charakterystyka oraz proste metody ich wykrywania : wprowadzenie.
Czasopismo: Analityka, R. 12 nr 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 65-73, il.
Pełny tytuł czasop.: Analityka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

45/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Parchment and leather : research, conservation-restoration, craft, October 21-23, 2010, Toruń, Poland
Czasopismo: e-conservation, No. 18
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 9-17, il.
Pełny tytuł czasop.: e-conservation
Język: ENG

46/109

Autor: Centek Jarosław, Kozielec Tomasz
Tytuł: Moritz Friedrich Illig (1777-1845) - mechanik, który zmienił oblicze papiernictwa.
Czasopismo: Kwart. Hist. Nauki Tech., R. 56 nr 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 157-174, il.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

47/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Przegląd surowców włóknistych identyfikowanych w dawnych wytworach papierniczych podczas prac konserwatorskich.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 14
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 92-99, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/109

Autor: Kozielec Tomasz, Kozielec Joanna
Tytuł: Możliwości wykorzystania magnesów w konserwacji zabytków.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 14
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 100-106, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Starożytne filakterie.
Czasopismo: Nowy Filomata, R. 15 nr 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 133-139
Pełny tytuł czasop.: Nowy Filomata
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Papiery stosowane do celów fotograficznych w XIX wieku.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 67 nr 12
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 744-746
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

51/109

Autor: Centek Jarosław, Kozielec Tomasz
Tytuł: Zaklejanie papierów klejem żywicznym : spojrzenie w historię ważnego wynalazku
Czasopismo: Prz. Pap., R. 67 nr 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 111-112, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

52/109

Autor: Karbowska-Berent Joanna, Kozielec Tomasz, Jarmiłko Joanna, Brycki Bogumił
Tytuł: Possible application of quaternary ammonium salts for disinfection of paper based objects.
Czasopismo: Restaurator, Vol. 32 no. 3
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 223-246, tab., wykr.; streszcz. fr., niem.
Pełny tytuł czasop.: Restaurator
DOI: 10.1515/rest.2011.011
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.206
Punktacja: 20.000

53/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: In the land of ancient writing and printing.
Tytuł równoległy: W krainie dawnego pisma i druku.
Czasopismo: Świat Druku, nr 3
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 14, 53-54
Uwaga: Tekst ang. i pol.
Pełny tytuł czasop.: Świat Druku
ISSN: 1230-5316
Język: ENG, POL

54/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Fascynujące efekty badania papieru : katalog wystawy mikrofotografii
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 23 s., fot. kolor.
Język: POL

55/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Przed, w czasie i po odkwaszaniu : co dalej? Kilka uwag na temat właściwości odkwaszonych materiałów archiwalnych i bibliotecznych na wybranych przykładach
Tytuł wydawn. zbior.: Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji "Przeszłość dla przyszłości : masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów", Kraków, 13-14.10.2008 = The papers of the "The past for the future : the mass protection of archive and library resources" conference [...].
Opis wydawn.: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2010
Opis fiz.: S. 179-195, il.; streszcz. ang.
Język: POL

56/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Sukcesy, błędy i porażki w badaniach materiałów zabytkowych i historycznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku / pod red. Elżbiety Jabłońskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 263-274, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/109

Autor: Karbowska-Berent Joanna, Kozielec Tomasz, Jarmiłko Joanna, Brycki Bogumił
Tytuł: Próby zastosowania nowych preparatów biobójczych do dezynfekcji zabytkowego papieru.
Tytuł wydawn. zbior.: Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku / pod red. Elżbiety Jabłońskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 183-197, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Niektóre operacje technologiczne przyczyniające się do powstawania wad i nietrwałości skór wyprawionych. Cz. 1
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 39
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 229-243, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

59/109

Autor: Kozielec Tomasz, Maciaszczyk Mirosław
Tytuł: Analiza materiałowa żydowskich przedmiotów modlitewnych - tefilin.
Czasopismo: Analityka, R. 11 nr 3
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 59-63, il.
Pełny tytuł czasop.: Analityka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/109

Autor: Kozielec Tomasz, Pilarz Krzysztof
Tytuł: Biblijne pieczęcie i pieczętowanie. (Cz. 1).
Czasopismo: Nowy Filomata, R. 14 nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 35-57
Pełny tytuł czasop.: Nowy Filomata
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

61/109

Autor: Kozielec Tomasz, Pilarz Krzysztof
Tytuł: Biblijne pieczęcie i pieczętowanie. (Cz. 2).
Czasopismo: Nowy Filomata, R. 14 nr 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 129-135
Pełny tytuł czasop.: Nowy Filomata
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

62/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Fotografie albuminowe : wytwarzanie, właściwości, trwałość i ochrona przed niszczeniem.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 63 nr 1-4
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 123-137, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

63/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Co kryją w sobie wytwory papiernicze z XVIII i XIX stulecia?
Czasopismo: Prz. Pap., R. 66 nr 12
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 743-746, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

64/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Badanie efektywności odkwaszania papierów metodą Bookkeeper. Cz. 2 : Badania pH oraz stopnia równomierności odkwaszania (wskaźniki kwasowo-zasadowe)
Czasopismo: Prz. Pap., R. 66 nr 7
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 399-405, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

65/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Herbarius J. Petriego z 1485 r. : konserwacja unikatowego zielnika ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 23
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 33-46, il.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/109

Autor: Karbowska-Berent Joanna, Kozielec Tomasz, Jarmiłko Joanna, Brycki Bogumił
Tytuł: Możliwości zastosowania preparatów zawierających czwartorzędowe sole amoniowe do dezynfekcji zabytków na podłożu z papieru.
Tytuł równoległy: The usability of quarternary ammonium salts for the disinfection of historic paper.
Tytuł wydawn. zbior.: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : V Konferencja Naukowa Łódź 2009 : materiały konferencyjne = Microbial biodegradation and biodeterioration of technical materials : V International Scientific Conference Łódż 2009 : conference materials.
Opis wydawn.: Łódź : Politechnika Łódzka, 2009
Opis fiz.: S. 86
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

67/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Materiały celulozowe i proteinowe pod mikroskopem : katalog wystawy
Tytuł równoległy: Cellulosic and proteinous materials in microscope : the exhibition catalogue
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: 30 s., 8 s. tabl.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

68/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Określenie strony sitowej wytworów papierniczych fundamentem do dalszych badań. Cz. 2: Zastosowanie metod nieniszczących.
Czasopismo: Analityka, R. 10 nr 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 48-51, il.
Pełny tytuł czasop.: Analityka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/109

Autor: Kozielec Tomasz, Kozielec Joanna, Theis Robert
Tytuł: Wykorzystanie magnesów trwałych w zabiegach konserwatorskich
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 20 no. 1-4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 68-73, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

70/109

Autor: Kozielec Tomasz, Kozielec Joanna
Tytuł: Technika wykonania oraz ocena stanu zachowania rysunków wykonanych na podłożu papierowym artystki Zofii Marianny Świerczyńskiej
Tytuł równoległy: The drawings on paper of Zofia Marianna Świerczynska : technique and assessment of preserving state
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 20 no. 1-4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 100-105, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

71/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Určování vlivu vody na papíry z 19. a 20. století, které byly vystaveny hromadnému restaurátorskému zásahu
Czasopismo: Knihovna, R. 20 č. 2
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 126-133
Pełny tytuł czasop.: Knihovna
Język: CZE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

72/109

Autor: Kozielec Tomasz, Maciaszczyk Mirosław
Tytuł: Ocena stanu zachowania tefilin szel rosz i tefilin szel jad pochodzących z wybranych kolekcji muzealnych i prywatnych.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 62 nr 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 40-46, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

73/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Badanie efektywności odkwaszania papierów metodą Bookkeeper. Cz. 1: Obserwacje mikroskopowe
Tytuł równoległy: Investigation of the effectiveness of Bookkeeper deacidification treatment on paper. P. 1: Microscopic examinations
Czasopismo: Prz. Pap., R. 65 nr 12
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 738-744, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

74/109

Autor: Centek Barbara, Kozielec Tomasz
Tytuł: Faksymile i reprinty : sposób na zachowanie słowa drukowanego i pisanego. Cz. 1.
Czasopismo: Świat Druku, nr 10
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 21-24
Pełny tytuł czasop.: Świat Druku
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/109

Autor: Centek Barbara, Kozielec Tomasz
Tytuł: Faksymile i reprinty : sposób na zachowanie słowa drukowanego i pisanego. Cz. 2.
Czasopismo: Świat Druku, nr 12
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 21-24
Pełny tytuł czasop.: Świat Druku
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Wokół zagadnienia trwałości papieru : katalog wystawy
Tytuł równoległy: About paper permanence : the exhibition catalogue
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: 35 s., 16 s. tabl., 28 il.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

77/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Problematyka badań właściwości materiałów introligatorskich z odkwaszonych książek i archiwaliów. Cz. 2: Elementy skórzane (dokończenie) i tkaniny celulozowe.
Czasopismo: Analityka, R. 9 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 58-63, il.
Pełny tytuł czasop.: Analityka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Określenie strony sitowej wytworów papierniczych do dalszych badań. Cz. 1: Zastosowanie metod niszczących.
Czasopismo: Analityka, R. 9 nr 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 32-38, il.
Pełny tytuł czasop.: Analityka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Dodatki stosowane do klejów introligatorskich w XIX i XX w. przyczyną zakwaszenia książek i materiałów archiwalnych
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 12
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 146-154, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

80/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Zastosowanie magnesów w konserwacji papieru i skóry
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 12
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 218-224, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

81/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Dyski optyczne a podłoża papierowe [2].
Czasopismo: Poligrafika, Vol. 60 nr 12
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 74-75, il.
Pełny tytuł czasop.: Poligrafika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

82/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Dyski optyczne a podłoża papierowe [1].
Czasopismo: Poligrafika, Vol. 60 nr 3
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 80-81, il.
Pełny tytuł czasop.: Poligrafika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

83/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Higiena i estetyka papieru - dawniej i dzisiaj. Cz. 2: Od szkodliwych substancji w papierze do przyjemnej woni książek
Czasopismo: Prz. Pap., R. 64 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 51-52, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL

84/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Niezwykłe i wszechstronne wykorzystanie papieru w XIX wieku. Cz. 1: Od ubiorów do medycyny.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 64 nr 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 85-88, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL

85/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Niezwykłe i wszechstronne wykorzystanie papieru w XIX wieku. Cz. 2: Od budownictwa do maszyn i papierów specjalnych
Czasopismo: Prz. Pap., R. 64 nr 6
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 348-350, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Konserwacja papieru. Cz. 2 : Profilaktyka, warunki przechowywania i wybrane zabiegi konserwatorskie.
Czasopismo: Świat Druku, nr 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 78-81, il.
Pełny tytuł czasop.: Świat Druku
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

87/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Konserwacja papieru. Cz. 3 : Warunki przechowywania i wybrane zabiegi konserwatorskie.
Czasopismo: Świat Druku, nr 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 93-94, 96-99, il.
Pełny tytuł czasop.: Świat Druku
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

88/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Materiały introligatorskie z odkwaszonych książek i archiwaliów : problematyka badań. Cz. 1 : Elementy skórzane.
Czasopismo: Analityka, R. 8 nr 4
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 28-34, il.
Pełny tytuł czasop.: Analityka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

89/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Uwagi na temat masowego odkwaszania zbiorów bibliotecznych.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 18 no. 1-4
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 58-65, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

90/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Ocena wpływu masowego odkwaszania metodami: Bookkeeper, Battelle, Libertec i DAE na wybrane właściwości papierów.
Czasopismo: Notes Konserw., Nr 11
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 277-300, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Notes Konserwatorski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

91/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Starożytne materiały pisarskie wzmiankowane w tekstach Starego i Nowego Testamentu.
Czasopismo: Nowy Filomata, R. 11 nr 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 41-56
Pełny tytuł czasop.: Nowy Filomata
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

92/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Od prostych dzieł rzemieślników do wielkiego przepychu : wyroby pochodzenia zwierzęcego w życiu codziennym i kulturze ludów biblijnych.
Czasopismo: Nowy Filomata, R. 11 nr 2
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 137-146
Pełny tytuł czasop.: Nowy Filomata
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

93/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Niezwykłe znaki : tefilin i mezuza - wyrazem piękna i bogactwa kultury żydowskiej.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 60 nr 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 53-66, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

94/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Dyskretny urok papierów z "rzucikiem" [Cz. 1].
Czasopismo: Poligrafika, Vol. 59 nr 2
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 76-77, il.
Pełny tytuł czasop.: Poligrafika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

95/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Dyskretny urok papierów z "rzucikiem". Cz. 2.
Czasopismo: Poligrafika, Vol. 59 nr 3
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 54-56, il.
Pełny tytuł czasop.: Poligrafika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

96/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Higiena i estetyka papieru - dawniej i dzisiaj. Cz. 1: Papiery białe, zażółcone, kolorowe.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 63 nr 12
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 735-740, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

97/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Konserwacja papieru. Cz. 1: Pogarszanie się jakości papieru : historia działań zapobiegawczych.
Czasopismo: Świat Druku, nr 12
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 50-53, il.
Pełny tytuł czasop.: Świat Druku
ISSN: 1230-5316
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

98/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Niezwykli papiernicy, czyli o owadach budujących papierowe gniazda (dokończenie).
Czasopismo: Świat Druku, nr 3
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 88-91, il.
Pełny tytuł czasop.: Świat Druku
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

99/109

Autor: Kozielec Tomasz, Strzelczyk Alicja B., Maciaszczyk Mirosław
Tytuł: Badanie sukcesji drobnoustrojów na papierach z 2. połowy XIX wieku odkwaszonych różnymi metodami.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 17 no. 3-4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 30-34, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

100/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Wpływ wody na papiery o różnym składzie. Cz. 2. Papiery odkwaszone.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 62 nr 10
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 617-620, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

101/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Wpływ wody na papiery o różnym składzie. Cz. 1. Składniki i struktura papieru : rys historyczny.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 62 nr 7
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 393-398, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

102/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Niezwykli papiernicy : czyli o owadach budujących papierowe gniazda.
Czasopismo: Świat Druku, nr 12
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 58-60, il.
Pełny tytuł czasop.: Świat Druku
ISSN: 1230-5316
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

103/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Badanie palności XIX-wiecznych odkwaszonych papierów zabytkowych.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 61 nr 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 54-55, tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

104/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Odkwaszanie papierów XIX- i XX-wiecznych metodą DAE.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 61 nr 4
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 205-209, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

105/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Odkwaszanie papierów XIX- i XX-wiecznych metodą Libertec.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 61 nr 5
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 279-282, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

106/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Masowe odkwaszanie XIX- i XX-wiecznych papierów drukowych : ratunek czy niebezpieczeństwo?
Tytuł wydawn. zbior.: SOS dla zbiorów / [red. Barbara Drewniewska-Idziak et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, 2004
Opis fiz.: S. 271-300, tab.; streszcz. ang.
Seria: Notes Konserwatorski ; 8
Język: POL

107/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Badanie wpływu odkwaszania XIX- i XX-wiecznych papierów drukowanych na ich podatność mikrobiologiczną.
Tytuł wydawn. zbior.: SOS dla zbiorów / [red. Barbara Drewniewska-Idziak et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, 2004
Opis fiz.: S. 254-270, tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Notes Konserwatorski ; 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

108/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Amoniakalne metody masowego odkwaszania XIX- i XX-wiecznych papierów drukowych.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 57 nr 1-2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 165-176, il. ; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
ISSN: 0029-8247
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

109/109

Autor: Kozielec Tomasz
Tytuł: Warstwowe badanie pH papierów zabytkowych odkwaszonych różnymi metodami.
Czasopismo: Prz. Pap., R. 60 nr 12
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 686-688, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Papierniczy
ISSN: 0033-2291
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK