Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Roman Lewandowski
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Grafiki

pokój: 16
tel.: +48-56-611-3861


Bibliografia