Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
adiunkt
Katedra Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych

pokój: 322
tel.: +48-56-611-3835
e-mail: aleksandra.gralinska@umk.pl
Konsultacje: środa 14:30-18:00
Terminy konsultacji:
Pokój nr 322, każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00

Bibliografia