Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Joanna Karbowska-Berent
st. wykładowca
Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

tel.: 611 38 29
e-mail: karber@umk.pl


Bibliografia