ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Krzysztof Skrzypczyk
adiunkt
Katedra Projektowania Graficznego

pokój: 100C
tel.: +48-56-611-3841
e-mail: krzysztof.skrzypczyk@umk.pl


Bibliografia