ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Projektowania Graficznego

pokój: 100C
tel.: +48-56-611-3841
e-mail: krzysztof.skrzypczyk@umk.pl

Terminy konsultacji:
środa, godz. 9:00-10:00
p. 100E, ul. Sienkiewicz 30/32

Bibliografia