Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Dorota Kamińska-Jones
adiunkt
Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

tel.: 611 38 47
e-mail: dorkam@umk.pl


Bibliografia