Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

tel.: 611 38 47
e-mail: dorkam@umk.pl


Bibliografia