Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

Jarosław Darowski
technik
Zakład Technologii i Technik Malarskich, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

e-mail: darowski@umk.pl


Bibliografia