ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Paweł Otwinowski
technik
Katedra Rysunku

e-mail: pawel.otwinowski@umk.pl


Bibliografia