ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Marta Nalaskowska
asystent
Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry

tel.: +48-56-611-3829
e-mail: mnal@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek, godz. 13:45-14:45
środa, godz. 11:30-12:20
Konsultacje telefoniczne nr tel. 56 611 38 29

Bibliografia