Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Dariusz Markowski
profesor zwyczajny
Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

tel.: +48-56-611-4735
e-mail: dmark@umk.pl


Bibliografia