ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Dariusz Markowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: O jednego Spietzwega za dużo.
Tytuł równoległy: Too many paintings of Spietzweg.
Czasopismo: Santander Art Cult. Law Rev., T. 5 nr 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 15-24, il.
Pełny tytuł czasop.: Santander Art and Culture Law Review
ISSN: 2391-7997 ; eISSN: 2450-050X
DOI: 10.4467/2450050XSNR.19.001.10802
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

2/80

Autor: Markowski Dariusz, Kamiński Sławomir, Wachowiak Mirosław
Tytuł: Zarys budowy technicznej wybranych ołtarzy ambonowych z terenu Dolnego Śląska.
Tytuł wydawn. zbior.: Ołtarze ambonowe : interdyscyplinarne prace badawcze : wybór tekstów z ogólnopolskiej konferencji naukowej Ołtarze ambonowe, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 12-14.10.2016 r. / pod red. Marty Kaluch-Tabisz.
Opis wydawn.: Wrocław : Agencja Wydawnicza Argi, 2018
Opis fiz.: S. 35-56, il.
ISBN: 978-83-64358-50-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

3/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Od opinii do ekspertyzy.
Tytuł równoległy: From opinion to expertise.
Czasopismo: Cenne Bezcenne Utracone, nr 1-4 (86-89)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 146-150, il.
Uwaga: Przedruk z: Cenne Bezcenne Utracone nr 4 (65) 2010.
Pełny tytuł czasop.: Cenne, Bezcenne, Utracone
ISSN: 1428-6467
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/80

Autor: Markowski Dariusz, Jagielska-Burduk Alicja
Tytuł: Konserwator na polskim rynku sztuki / z prof. Dariuszem Markowskim, konserwatorem dzieł sztuki rozmawia Alicja Jagielska-Burduk.
Tytuł równoległy: Art conservator on the Polish antiquity market : Alicja Jagielska-Burduk talks with art conservator Professor Dariusz Markowski.
Czasopismo: Santander Art Cult. Law Rev., T. 3 nr 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 9-12
Pełny tytuł czasop.: Santander Art and Culture Law Review
ISSN: 2391-7997 ; eISSN: 2450-050X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Rafael z Katowic.
Tytuł równoległy: Raphael from Katowice.
Czasopismo: Santander Art Cult. Law Rev., T. 3 nr 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 13-20, il.
Pełny tytuł czasop.: Santander Art and Culture Law Review
ISSN: 2391-7997 ; eISSN: 2450-050X
DOI: 10.4467/2450050XSNR.17.001.7373
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Warsztat konserwatora zabytków, czyli o falsyfikatach.
Tytuł równoległy: Workshops of conservator of historical monuments, that is about forgeries.
Czasopismo: Santander Art Cult. Law Rev., T. 3 nr 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 189-202, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Santander Art and Culture Law Review
ISSN: 2391-7997 ; eISSN: 2450-050X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Sztuka nowoczesna, kogo to obchodzi?
Tytuł równoległy: Modern art, who cares about it?
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 197-213, il.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Wstęp.
Tytuł równoległy: Introduction.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 9-12
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

9/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Rzecz o fałszowaniu dzieł sztuki.
Czasopismo: Dz. Bydg., R. 2 nr 7
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 1, 10-11, il.
Pełny tytuł czasop.: Dziennik Bydgoszczy
ISSN: 2392-3636
Język: POL

10/80

Autor: Pilecka Elżbieta, Markowski Dariusz
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Z. 46 / red. nauk. Elżbieta Pilecka, Dariusz Markowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 562 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Konserwacja dwustronnego obrazu Andrzeja Wróblewskiego : pokora i wyzwanie.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 46
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 421-438, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2015.016
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

12/80

Autor: Jagielska-Burduk Alicja, Markowski Dariusz
Tytuł: Wokół ekspertyzy i ekspertów : prawo i praktyka.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 3: Muzea a rynek sztuki : aspekty prawne / red. Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014
Opis fiz.: S. 171-188, tab.
ISBN: 978-83-7654-287-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

13/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Konserwacja i restauracja ikonostasu oraz zespołu ikon z kościoła prawosławnego pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy.
Tytuł wydawn. zbior.: Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego : doświadczenie, stan obecny, perspektywy : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Łanieckiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Dom Wydawniczy Margrafsen, 2014
Opis fiz.: S. 159-167, il., tab.
ISBN: 978-83-63921-97-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/80

Autor: Pilecka Elżbieta, Markowski Dariusz
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Z. 45 / red. nauk. Elżbieta Pilecka, Dariusz Markowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 613 s., il.; streszcz. ang.
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/80

Autor: Markowski Dariusz, Koziczak Anna
Tytuł: Falsyfikat na polskim rynku dzieł sztuki : znaczenie sygnatury w wartościowaniu dzieła sztuki.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 2: Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki / red. Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013
Opis fiz.: S. 25-48, il.
ISBN: 978-83-7654-206-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

16/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Czy konserwować sztukę współczesną? Problemy edukacji.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 5-6 października 2012 = Problems connected with keeping and conserving of collections in museums : 5th International Conservation Conference, Szreniawa, 5-6 October 2012 / oprac. red. Paulina Kryg.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2013
Opis fiz.: S. 330-339, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64119-12-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/80

Autor: Markowski Dariusz, Pilecka Elżbieta
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Z. 44 / red. nauk. Dariusz Markowski, Elżbieta Pilecka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 545 s., il.; streszcz. ang.
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Obrazy olejne Leona Wyczółkowskiego : refleksje konserwatorskie.
Tytuł wydawn. zbior.: W kręgu Wyczóła / red. Michał F. Woźniak.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2013
Opis fiz.: S. 159-170, il.
ISBN: 978-83-63572-40-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/80

Autor: Kisielewska Julia, Markowski Dariusz
Tytuł: "Atawistyczne zamiłowanie do materii" : o malarstwie Bronisława Kierzkowskiego i problematyce konserwatorskiej jego dzieł.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 44
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 439-459, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2013.018
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

20/80

Autor: Jagielska-Burduk Alicja, Markowski Dariusz
Tytuł: Wybrane zagadnienia dotyczące sposobów nabywania własności dzieł sztuki i zabytków przez muzea.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 44
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 531-545, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2013.022
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

21/80

Autor: Basaniec Tatiana, Markowski Dariusz
Tytuł: "Portret w twierdzy" : (o nieznanym obrazie A. I. Korzuchina).
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 44
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 379-391, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2013.015
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

22/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Od opinii do ekspertyzy.
Tytuł wydawn. zbior.: Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku : teoria, praktyka, prawo : materiały seminariów zorganizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (obecnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) przy udziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz Domu Aukcyjnego Rempex / [red. prowadzący Robert Pasieczny].
Opis wydawn.: Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2012
Opis fiz.: S. 293-303
Seria: Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Poprawiać artystę : granice ingerencji konserwatorskiej w sztuce nowoczesnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji / pod red. Elżbiety Szmit-Naud, Bogumiły J. Rouby, Joanny Arszyńskiej.
Opis wydawn.: Warszawa ; Toruń : Narodowy Instytut Dziedzictwa : Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji, 2012
Opis fiz.: S. 247-250, [6] s. tabl., il.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

24/80

Autor: Markowski Dariusz, Pilecka Elżbieta
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Z. 40-41 / red. nauk. Dariusz Markowski i Elżbieta Pilecka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 337 + 227 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Badania właściwości i skuteczności środków do podklejania odspojonej warstwy malarskiej do szkła.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 40
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 291-311, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

26/80

Autor: Markowski Dariusz, Szmelter-Fausek Bożena, Kamiński Sławomir A.
Tytuł: Malarstwo na szkle : badania budowy technicznej i stanu zachowania na przykładzie wybranych obrazów.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 40
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 223-243, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

27/80

Autor: Jagielska Alicja, Markowski Dariusz
Tytuł: Falsyfikat dzieła sztuki w wybranych orzeczeniach sądów polskich i niemieckich.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 41
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 151-163
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

28/80

Autor: Jagielska-Burduk Alicja, Markowski Dariusz
Tytuł: O lwowskich zbiorach Bolesława Orzechowicza.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 42
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 25-37, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

29/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Wspomnienie o profesor Marii Roznerskiej.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 42
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 13-14
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2011.010
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: O Wyczółkowskim inaczej : wybrane zagadnienia techniki i technologii malarstwa Leona Wyczółkowskiego.
Czasopismo: Bydg. Rocz. Muz., Nr 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 25-42, il.
Pełny tytuł czasop.: Bydgoski Rocznik Muzealny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Portret Jana i Juliana Dobrzańskich pędzla Leona Wyczółkowskiego : historia, badania, konserwacja.
Czasopismo: Kron. Bydg., T. 33
Opis wydawn.: 2011 [2012]
Opis fiz.: S. 219-233, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kronika Bydgoska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

32/80

Autor: Targowski Piotr, Karaszkiewicz Paweł, Rouba Bogumiła J., Markowski Dariusz, Tymińska-Widmer Ludmiła, Iwanicka Magdalena, Kwiatkowska Ewa, Sylwestrzak Marcin
Tytuł: Optical coherence tomography for noninvasive investigation of structure and properties of historic glass.
Tytuł wydawn. zbior.: The art of collaboration : stained-glass conservation in the twenty-first century / ed.: Mary B. Shepard, Lisa Pilosi, and Sebastian Strobl.
Opis wydawn.: Turnhout : Harvey Miller Publications for the American Corpus Vitrearum, 2010
Opis fiz.: S. 127-134, il.; streszcz. fr., niem.
Seria: Corpus Vitrearum United States of America. Occasional papers ; 2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

33/80

Autor: Markowski Dariusz, Kamiński Sławomir A., Wachowiak Mirosław
Tytuł: Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 289 s., il.
Uwaga: Toż w jęz. ang.: Issues of conservation and restoration of modern and contemporary art
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/80

Autor: Markowski Dariusz, Kamiński Sławomir A., Wachowiak Mirosław
Tytuł: Issues of conservation and restoration of modern and contemporary art.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 273 s., il.
Uwaga: Toż w jęz. pol.: Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 24.000

35/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Tajemnicze losy joannickich tablic herbowych ze Słońska oraz ich problematyka konserwatorska.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 38
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 89-128, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

36/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Od opinii do ekspertyzy.
Czasopismo: Cenne Bezcenne Utracone, nr 4 (65)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 30-34, il.
Pełny tytuł czasop.: Cenne, Bezcenne, Utracone
Język: POL

37/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Zagadnienia badawczo-konserwatoskie obrazu Johann'a Christoph'a Handke "Św. Tadeusz Juda" z kościoła p.w. św. Jerzego Gorzupii Dolnej.
Czasopismo: Lubus. Mater. Konserw., T. 7
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 65-70, il.
Pełny tytuł czasop.: Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/80

Autor: Warszewska Agata, Markowski Dariusz, Kamiński Sławomir A.
Tytuł: Podłoża konstrukcyjne obiektów niestabilnych, o niskiej sztywności na przykładzie Hors cadre nr 38 i 44 Aleksandra Kobzdeja.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 63 nr 1-4
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 105-121, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

39/80

Autor: Cybulska Katarzyna, Markowski Dariusz, Olszewska-Świetlik Justyna, Arszyńska Joanna
Tytuł: Drewniana tarcza zegara schwarzwaldzkiego z pejzażem miasta Bingen : technika, technologia, konserwacja.
Tytuł wydawn. zbior.: Dawne i nowsze zegary w Polsce / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd].
Opis wydawn.: Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2009
Opis fiz.: S. 101-110
Seria: Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Wnętrza bydgoskich kamienic : spojrzenie konserwatora zabytków.
Tytuł wydawn. zbior.: Od kamienicy do apartamentowca : wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkaniowe / [red. Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka].
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy : Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka", 2009
Opis fiz.: S. 148-154, il.
Seria: Architektura Miast ; 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Sygnatura a dzieło sztuki.
Czasopismo: Cenne Bezcenne Utracone, nr 3 (60)
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 10-12, il.
Pełny tytuł czasop.: Cenne, Bezcenne, Utracone
Język: POL

42/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Wybrane zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 35
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 211-227, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

43/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Zapomniana kolekcja - Vlastimilówka : Hofman i jego warsztat.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 36
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 91-101, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

44/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Galeria dzieł zaginionych : wojenne losy malarstwa ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Czasopismo: Mater. Dziejów Kult. Szt. Bydg. Reg., Z. 13
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 93-108, il.
Pełny tytuł czasop.: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Wnętrza projektu Henry'ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie : (prace badawczo-konserwatorskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Architektura i wnętrza 1905-1923 / pod red. Joanny Kucharzewskiej i Jerzego Malinowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 9-17, il.; streszcz. ang.
Seria: Studia z Architektury Nowoczesnej ; t. 2
ISBN: 978-83-231-2117-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

46/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: "Ja lubię mieć w ślepiach kolory..." : o malarstwie olejnym Kazimierza Sichulskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi / pod red. Justyny Olszewskiej-Świetlik.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 169-189, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
ISBN: 978-83-231-2135-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/80

Autor: Markowski Dariusz, Kałużny Józef
Tytuł: Malarstwo ukraińskie Leona Wyczółkowskiego a makulopatia słoneczna.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi / pod red. Justyny Olszewskiej-Świetlik.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 191-201, il.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
ISBN: 978-83-231-2135-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/80

Autor: Jagielska Alicja, Markowski Dariusz
Tytuł: Ekspertyza dzieła sztuki i pozycja eksperta w świetle polskiego prawa.
Czasopismo: Art and Business, nr 10 (204) Dod. Kolekcjoner nr 8 (115)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 12-15
Pełny tytuł czasop.: Art and Business
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Straty wojenne malarstwa w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Czasopismo: Cenne Bezcenne Utracone, nr 2 (51)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 27-33, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Cenne, Bezcenne, Utracone
Język: POL

50/80

Autor: Markowski Dariusz, Kałużny Józef
Tytuł: Leon Wyczółkowski : retinopatia słoneczna w okresie ukraińskim.
Czasopismo: CX News, nr 1 (20)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 5, il.
Pełny tytuł czasop.: CX News
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/80

Autor: Błażejewska Maja, Markowski Dariusz
Tytuł: Historia kościoła cmentarnego pw. śś. Piotra i Pawła w Żarach : badania wnętrza i wytyczne prac konserwatorskich.
Czasopismo: Lubus. Mater. Konserw., T. 4
Opis wydawn.: 2006-2007 [2007]
Opis fiz.: S. 96-103, il.
Pełny tytuł czasop.: Lubuskie Materiały Konserwatorskie
ISSN: 1733-0491
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

52/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Gotycki ołtarz z Dobiegniewa : historia, stan zachowania, konserwacja.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 60 nr 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 23-34, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
ISSN: 0029-8247
Język: POL
Punktacja: 2.000

53/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Piękno z gliny.
Czasopismo: Art and Business, nr 11 (193)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 10-13, il.
Pełny tytuł czasop.: Art and Business
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/80

Autor: Kałużny Józef, Markowski Dariusz, Kałużny Bartłomiej J., Sikorski Bartosz
Tytuł: Makulopatia słoneczna u Leona Wyczółkowskiego?
Tytuł równoległy: Did Leon Wyczółkowski suffer from solar maculopathy?
Czasopismo: Klin. Ocz., R. 108 nr 10-12
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 489-492, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Klinika Oczna
ISSN: 0023-2157
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Prace odkrywkowe pierwotnej dekoracji malarskiej wnętrza kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zielonej Górze.
Czasopismo: Lubus. Mater. Konserw., T. 3
Opis wydawn.: 2005-2006 [2006]
Opis fiz.: S. 36-39, il.
Pełny tytuł czasop.: Lubuskie Materiały Konserwatorskie
ISSN: 1733-0491
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: "Ukrzyżowanie" z Przybymierza.
Czasopismo: Lubus. Mater. Konserw., T. 3
Opis wydawn.: 2005-2006 [2006]
Opis fiz.: S. 30-35, il.
Pełny tytuł czasop.: Lubuskie Materiały Konserwatorskie
ISSN: 1733-0491
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/80

Autor: Bielinis-Kopeć Barbara, Markowski Dariusz
Tytuł: Wystrój wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie : dzieło Henry'ego van de Velde : stan badań i prac konserwatorskich w latach 2004-2005.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 59 nr 3
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 5-28, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
ISSN: 0029-8247
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/80

Autor: Puchalska Maria, Rozłucka Zuzanna, Markowski Dariusz, Połeć-Pawlak Katarzyna, Jarosz Maciej
Tytuł: HPLC-DAD/ESI MS identification of natural red dyes in the palette of Leon Wyczółkowski.
Tytuł wydawn. zbior.: New achievements in separation sciences : Seminar for Young Scientists, Gdańsk, 14-15 April 2005 : book of abstracts / eds.: Jacek Namieśnik, Wojciech Chrzanowski, Patrycja Szpinek.
Opis wydawn.: Gdańsk : Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring : Chemical Faculty of the Gdańsk University of Technology, 2005
Opis fiz.: S. 63-66, tab., wykr.
ISBN: 83-919081-7-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Nowe, bezpieczne sposoby ochrony impastowej warstwy malarskiej obrazów olejnych na płótnie podczas zabiegów konsolidacji i dublażu na stole próżniowym.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy dublowania obrazów na płótnie : praca zbiorowa / pod red. Marii Roznerskiej i Joanny Arszyńskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 9-54, il.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/80

Autor: Markowski Dariusz, Manna Przemysław
Tytuł: Zagadnienia badawczo-konserwatorskie wybranych obrazów olejnych na płótnie Eugeniusza Eibischa : wpływ ich budowy na stan zachowania i zakres prac konserwatorskich.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 34
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 241-270, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Bydgoska biblioteka bernardynów i Jerzy Rupniewski.
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 29 nr 4
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 35-36, il.
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
ISSN: 0137-222X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: "Uskrzydlona" Jacka Malczewskiego.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 15 no. 1-2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 67-73, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Ołtarz Panny Marii z Witoszyna dziełem Mistrza z Gościszowic.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 57 nr 1-2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 49-70, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
ISSN: 0029-8247
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Ocena autentyczności dzieła na przykładzie wybranych obrazów polskiego malarstwa XIX i XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Ars longa - vita brevis : tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki : materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 X 2002 / pod red. Józefa Flika.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 249-268, il.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1623-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 285 s., il.
Seria: Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN: 83-231-1416-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Ochrona impastowej warstwy malarskiej obrazów olejnych na płótnie podczas zabiegów konserwatorskich.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 176 s., il.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-10431-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Gotycki obraz "Madonna z różą" z kościoła konkatedralnego w Bydgoszczy : ikonografia, historia, technika.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 32
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 67-108, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Tajemnicze Ukrzyżowanie z kościoła farnego w Nowem nad Wisłą.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 12 no. 2
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 18-24, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Metody i środki do dublowania obrazów na płótnie od czasów powojennych do chwili obecnej, Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Stowarzyszenie Przyjaciół ZKMiRzP Toruńskiej Szkoły Konserwacji, Toruń, 11-12 maja 2000.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 11 no. 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 106-107
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: O kujawskim rzeźbiarzu : Wacław Bębnowski (1865-1945).
Czasopismo: Promocje Pom., R. 8 nr 4
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 28-29, il.
Pełny tytuł czasop.: Promocje Pomorskie
ISSN: 1230-3585
Język: POL

71/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Zbigniew Ralicki : indywidualizm twórczości i specyfika warsztatu malarskiego na podstawie trzech konserwowanych obrazów.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 10 no. 1
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 46-53, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Obrazy impastowe : zastosowanie folii poliamidowej w konserwacji impastowego obrazu XX-wiecznego A. Bodre "Przechodząca przez rzekę".
Tytuł równoległy: An application of the polyamide foil in the conservation of a twentieth century impasted painting "A woman crossing a river" by A. Bodre.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 8 no. 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 18-23, il.; streszcz. ang. s. 94-96
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

73/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Poliptyk sulechowski Mistrza z Gościszowic z kościoła w Babimoście : historia, badania, konserwacja.
Czasopismo: Ochr. Konserw. Zabyt., Nr 6
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 91-104, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona i Konserwacja Zabytków
ISSN: 1425-8536
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Zbigniew Tymoszewski "Kompozycja" : nowa metoda ochrony obrazów fakturalnych podczas konsolidacji i dublażu na stole próżniowym.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 7 no. 3-4
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 4-7 (pol.), 61-64 (ang.), il.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Przyczynek do badań nad obrazem "Madonna z różą" z kościoła farnego w Bydgoszczy.
Czasopismo: Mater. Dziejów Kult. Szt. Bydg. Reg., Z. 1
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 44-51, il.
Pełny tytuł czasop.: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
ISSN: 1417-5465
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Porównanie metod dublowania obrazów metodą próżniową i niskociśnieniową : ich wpływ na strukturę warstwy malarskiej oraz siłę spoiny klejowej.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 26
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 51-61, 8 s. tabl., il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

77/80

Autor: Roznerska Maria, Markowski Dariusz
Tytuł: Dwustronnie malowane kwatery tryptyku z Sątop : badania, problemy i przebieg konserwacji
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 48 nr 2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 181-188, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
ISSN: 0029-8247
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Zastosowanie warstw amortyzujących zabezpieczających warstwę malarską na czas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 22
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 53-80, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Pianki polietylenowe jako warstwy amortyzujące nacisk wywierany na lico obrazu podczas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 24
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 45-58, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

80/80

Autor: Markowski Dariusz
Tytuł: Z bydgoskiej secesji.
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 17 nr 12
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 26-28, il.
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
ISSN: 0137-222X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK