Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Ewa Podgórska
specjalista
Dziekanat Wydziału, Administracja WSzP

pokój: 107
tel.: +48-56-611-3801
e-mail: ewapodgorska@umk.pl


Bibliografia