Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Jan Borowski-Beszta
st. technik
Pracownia Architektury Wnętrz, Instytut Artystyczny

pokój: 3
tel.: +48-56-611-3882


Bibliografia