Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Małgorzata Kasak-Ziółkowska
referent
Dziekanat Wydziału, Administracja WSzP

pokój: 107
tel.: 56 611 38 44
e-mail: malgorzata.kasak@umk.pl


Bibliografia