Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Małgorzata Pronobis-Gajdzis, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Konserwacji-Restauracji Dziedzictwa Kulturowego na Papierze, Skórze, Tkaninie

tel.: +48-56-611-3829
e-mail: pronoma@umk.pl


Bibliografia