Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Joanna Kucharzewska
adiunkt
Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

pokój: 316
tel.: +48-56-611-3847
e-mail: jkuch@umk.pl


Bibliografia