ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

Maciej Banasiak
technik
Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry

tel.: +48-56-611-3829
e-mail: m.banasiak@umk.pl


Bibliografia