ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Agnieszka Basak-Wysota
asystent
Katedra Malarstwa

tel.: +48-56-611-3855
e-mail: agnieszka.basak-wysota@umk.pl

Terminy konsultacji:
piątek, godz. 15:00-16:00
p. 28, ul. Sienkiewicza 6

Bibliografia