ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Tomasz Ważny
profesor
Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych

pokój: 328
tel.: +48-56-611-3825
e-mail: twazny@umk.pl


Bibliografia