ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

Dariusz Mruk
technik
Katedra Grafiki

pokój: 16
tel.: +48-56-611-3861
e-mail: dariusz1960@umk.pl


Bibliografia