ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Grażyna Szczepańska
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

tel.: +48-56-611-3836
e-mail: gina@chem.umk.pl


Bibliografia