ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Adam Kaźmierczak
asystent
Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

e-mail: adamkaz@umk.pl


Bibliografia