Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr Alicja Saar-Kozłowska
adiunkt
Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

pokój: 314
tel.: +48-56-611-3819
e-mail: alasaar@umk.pl


Bibliografia