ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Wojciech Iwaszczuk
asystent
Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

tel.: +48-56-611-3895
e-mail: iwaszczuk@umk.pl


Bibliografia