Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Patrycja Mindykowska
asystent
Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby PolichromowanejBibliografia